21. Yüzyıl İçin Yönetim Tartışmaların’dan Derlemeler

Bu yazıda Peter F. Drucker’ın “21. Yüzyıl İçin Yönetim Tartışmalar”ı kitabından derlemeler sunacağız.Kitabın genel içeriği ve önemli yerlerinden bilgiler vererek kitabın küçük bir hap şeklini sunacağız.Kitabı okuyacak kadar zamanı olmayanların da kitap hakkında bilgilenmesi açısından güzel bir kaynak olacağını düşünüyorum.

Peter F.Drucker’ın “Yönetim” ile ilgili düşünceleri ile derlemeye başlıyorum.

Bilgide son kullanıcı olmaz, tükenmez, dağıtıldıkça büyür.Yönetim de buna benzer.Müşteri olmayanlar da artık müşteriler kadar değerlidir.Değişim müşteri olmayanlarla başlar.Asıl soru onların niye müşteri olmadığıdır.

Yönetim giderek şu düşünceye yaklaşmaya başlayacaktır:Yönetim politikasının temeli ne teknoloji ne de son kullanımdır.Bunlar sınırlamalardır.Temeller, müşterilerin değerleri ve müşterilerin harcanabilir gelirlerini nerelere sarf edeceklerine dair verdikleri kararlardır.Yönetim politikası ve yönetim stratejisi yavaş yavaş işe bu düşüncelerle başlamaya mecbur olacaktır.

William C.Durant yani General Motors’un (Opel,Saab,Cadillac,Chevrolet,Burck,Gmc gibi araba devlerini barındıran şirket) kurucusu birçok yedek parça ve tesisi bünyesine katarak 30 yıl boyunca Ford ve Chrysler’e ve diğer rakiplerine karşı %30 fiyat avantajı sağladı.İyi bir strateji ve politika ortaya koyarak bunu sağladı.

Yönetim ve girişimcilik içiçedir.Yönetmesini öğrenemeyen bir girişimcinin başarılı olması beklenemez.

Yönetim işletmenin elde edeceği sonuçlara ve performansa odaklanmalıdır.Yönetimin ilk görevi o işletme ile ilgili sonuçların ve performansın tanımını yaparak olmalıdır.Yönetimin en belirgin işlevi, işletmenin kaynaklarını işletmenin dışında elde edilecek sonuçlara göre organize etmesidir.

İyi bir strateji oluşturmak çok önemlidir.İyi bir strateji için şu 5 maddeyi incelemelisiniz.

1) Düşmeye Başlayan Doğum Oranı

Tek Çocuk   ->  Çocuk Sayısında Azalma  ->  Oyuncak Sayısında Artış

Şimdi yukarıda anlatılmak isteneni açıklayalım.Aileler tek çocuklu olma eğilimine girdiklerinde çocuk sayısı azalacaktır.Çoğu kişi şöyle düşünebilir; çocuk sayısı azaldığında oyuncak satışı da azalacaktır.Niye? Az çocuk az oyuncak düşüncesi hakimdir çünkü.Peki bu doğru mudur? Şöyle bir strateji düşünürsek 3 veya 4 çocuklu oyuncak almaya kalksa tüm çocuklarına alması gerekecek ve bu da maliyete çok fazla yük bindirecektir.Bundan dolayı çok çocuklu ailelerde oyuncak alımının az olduğu tespit edilmiştir.Tek çocuklu bir aile ise tek çocuğu olduğu için onun gereksinimlerine daha fazla dikkat etmekte bu da maliyet olarak çok fazla yansımayacağından dolayı fazla oyuncak tüketimini sağlayacaktır.Bu güzel bir politika örneğidir.Şartlar her zaman göz önünde olmalıdır.Doğum oranı her sektör için önemli bir strateji belirleyicisidir. 

 

2)  Gelir Dağılımı

Bu konudaki en önemli soru şudur; müşteri senin ürününe gelirinin ne kadarını veriyor?

Endüstrinin Ürünlerine veya Hizmetlerine Olan Talep > Milli Gelir Nüfusu => Büyüme endüstrisi risk almalı; olgun endüstri esneklik ve hızlı değişim göstermeli; gerileyen endüstri ise başkalarının payını almalıdır.

Örneğin büyüme endüstrisine bakarsak, emeklilik güzel bir örnektir.Yaşlılar paralarını güvence altına almak için çeşitli emeklilik yatırımlarına katılmaktadır.Bu sektör şu an tüm dünyada iyi bir ivme kazanmıştır.

Kurumlar stratejilerini yaparken gelir dağılımına bakmak mecburiyetindedir.Ani değişiklikler veya beklentilere karşı yapılacak yenilik ve iyileştirmeler kurumun ayakta kalmasını sağlayacaktır.Durum ve şartları takip etmeyen bir şirketin rekabetin son derece fazla olduğu bu yüzyılda ayakta kalması beklenemez.

 

           3)  Performansın Tanımı

İşletmenin performans tanımı dinamik bir kavramdır.Çağımızda performansı sadece üretim miktarı ya da kazanç olarak görmüyoruz.Bilgi işçisinin ortaya koyduğu değer de bir performanstır.Bir şirketin alanındaki durum ve şartlara göre en iyi performans tanımını ortaya koymalı ve bunu çalışanlarına en iyi şekilde anlatarak onların da bu tanımı benimsemeleri sağlanmalıdır.

 

            4)  Küresel Rekabet

Kar amaçlı olsun veya olmasın bütün kurumlar kendi alanındaki liderlere göre standartlarını denetlemeli ve ortaya yeni değerler koymalıdır.Dinamik olmayan bir kurum rekabette tutunamaz ve gerileme evresinden kurtulamaz.

5)Ekonomik Gerçekler İle Politik Gerçekler Arasında Artan Uyuşmazlıklar

Ekonomi ve politika birbiriyle çok ilişkilidir.Stratejiler kurulurken mevcut büyük bir sorun olan bu çelişkili durum iyi bir şekilde değerlendirilmelidir.

 

 

                          DEĞİŞİM LİDERLİĞİ 

1)Değişim Politikaları

1.1 İlk politika dünü terketmektir.

Buna organize vazgeçme de denilebilir.Organize vazgeçme şartı için ortada 3 durum bulunmalıdır;

 • Ürettiğiniz bir ürünün, hizmetin veya sürecin sadece 1,2 yıllık bir ömrü varsa organize vazgeçmek en iyi yoldur.Bunu şu cümle güzel bir şekilde açıklamaktadır;”Kadavranın pis kokmasını önlemeye çalışmak kadar pahalı, zor ve aynı zamanda da beyhude bir şey yoktur.
 • Aynı şekilde üretilen ürüne, hizmete pazara veya sürece “borcun bitmesinden ötürü” devam ediliyorsa yine yanlış bir yol izleniyor demektir.Bunda da organize vazgeçme uygulanmalıdır.Çünkü; önemli olan soru hiçbir zaman “Maliyetleri nedir?” olmamalıdır, asıl soru “Ne üretecekler?” olmalıdır.
 • Bir diğer hata ise elinizdeki eskimiş ve gerilemeye başlamış ürünü ayakta tutmak için yeni gelecek ürünlere yapılması beklenen yatırımı eskisine yapmak büyük bir yanlışlıktır.Asıl önem ve titizlik yeni gelecek ve sizi rekabet piyasasında bir adım öne getirecek ürünlere karşı yapılmalıdır.
Bu organize vazgeçme kararları alındıktan sonra pilot çalışma yapılmalıdır.
1.2 Organize İyileştirme
Yıllık iyileştirme %3‘tür.Kaizen felsefesi önemli ve iyi bir sürekli iyileştirme felsefesidir.Kaizen felsefesinin üstünde fazla durmayacağım sitede bununla ilgili detaylı bir makalem mevcuttur.Makaleye buradan ulaşabilirsiniz.Felsefe hakkında detaylı bilgiyi merak edenler o makalemi okuyabilirler.
Sony’den örnek vermek gerekirse, Sony bunu kayıt cihazlarında kullanmıştır.
Sony kayıt cihazı—>+1+1+1+1+1
                                           üstüne koyarak
                                           az maliyet, az risk, az zarar
                                           sürekli iyileştirme
1.3 Başarıdan Yararlanmak
Problemlerden (ciddi olmadığı sürece) önemlisi fırsatlardır.
Önce problemlerin raporları verilmekten ise önce fırsatların raporları verilmeli değerlendirilmeli sonrasında ise problemlere geçilmelidir.
2)Değişimi Yaratmak
Fırsat Pencereleri(6-12 ay)
 • İşletmenin beklenmeyen zamanda sağladığı başarılar veya hesapta olmayan başarısızlıklarını göz önünde bulundurmalı ve bunları değerlendirmelidir.Yani başarıyı sağladık ama bunu nasıl sağladık.Bu nasıl sorusu sorulmalı ve başarının anahtarı tespit edilmelidir.Bu sadece bizim kurumumuz için değil sektörün önde gelen kurumlarının sağladığı ani başarı veya başarısızlıklarda değerlendirilmelidir.Bunlar bizim için fırsattır.Çünkü tecrübe kazanmak için yaşamak zorunda değiliz yaşayanlardan da tecrübe edinebiliriz.
 • Firmada uyum önemli bir yer tutmaktadır.Üretim, pazarlama ve dağıtımdaki uyum önemlidir.Müşteri davranışları ile bizim yaptıklarımız da bir uyum içinde olmalıdır.
 • Süreç için gereksinimler önemlidir.
 • Endüstri veya pazarda bulunan değişiklikler önemli bir şekilde takip edilmelidir.Dinamik bir kurum fırsatları iyi değerlendirerek pazardaki yerini her zaman korur ve büyültür.
 • Demografi yani bir coğrafyadaki nüfus yapısı, durumu ve özellikleri bizim için her zaman göz önünde olmalıdır.Nüfusun değişen yapısı, dinamizmi her zaman göz önünde bulundurularak onların özelliklerine uygun bir değişiklik gerekir.Demografi ile uyum çok önemlidir.Özellikle yeni pazarlara açılıyorken demografiyi iyi analiz etmemiz gerekir.
 • İnsanların anlam ve algılamaları zamanla değişikliklere uğrar.Bunlar iyi fırsatlar doğurur.Bu yeni algı ve değişiklikleri siz tespit eder ve organize vazgeçme yolunu izleyerek değişikliklere uygun bir süreç izlerseniz bunu farketmeyenleri pazarda saf dışı bırakmış olursunuz.
 • Yeni bilgiler yani inovatif düşünceler de her zaman önemlidir.Kendi ürününü yenilemeyen ve onu kaldırmayan bir firmanın sonu hüsran olur.Çünkü bir gün o ürünü başka bir firma ortaya koyduğu inovatif düşüncelerle sizin yerinize ortadan kaldıracaktır.Bu da sizin için iflas anlamına gelir.
Yapılması Gerekenler
3 tane önemli kural vardır ki bunlar değişim liderleri tarafından yanlış algılama sonucunda kurumu iflasa götürür.
 1. İlk konu, gerçeklerle uygun olmayan bir yeniliğin buluşun  veya inovatif düşüncenin fırsat olarak değerlendirilmesidir.Gerçekleri oluşturan özellikler; demografiye,gelir dağılımındaki değişikliklere, işletmenin ve müşterilerin “performansı” nasıl tanımladıklarına,küresel rekabete,politik ve ekonomik gerçeklere uygunluktur.Uygun fırsat genelde daha cazip gelir, çünkü kesin olarak “yenilikçi” gibi görünmektedir.
 2. Yenilik yapmak çok riskli ve titiz yapılması gereken bir iştir.Çünkü her alışılmamış şey yenilik değildir.Yeniliğin test edilmesi ortaya koyduğu değere göre yapılır.Alışılmamış şey bize meşgale oluşturmaktan başka bir fayda sağlamaz.Yeniliğin sınanması -ki bu zaten kalitenin sınanmasıdır- için “Bunu beğendik mi?” sorusunun değil, “Müşteriler bunu istiyorlar mı ya da bunu para ayırırlar mı?” soruları sorulmalıdır.
 3. Üçüncü ve son önemli yanlışımız ise motion ve action terimlerinin birbirine karıştırılmasıdır.Motion hareket etmeyi anlatırken action belli bir amaç ve neden doğrultusunda hareket etmeyi anlatmaktadır.

Şimdi biz bu yanlışlara düştük ya da yenilik yaptığımızı düşünüyoruz ama tam emin değiliz.Çünkü bu yenilik plan ve stratejileri yapılırken herkese mantıklı görünüpte felaketle sonuçlanan yenilikler olmuştur.Bu hatalar sonucunda tamamen kepenkleri kapatmak yerine tedbirli bir şekilde denememizde fayda vardır.Yani öncelikle pilot çalışma yapmamız gerekir.

 

        3 )Pilot Çalışması 
James Watt (1736-1819)  ->Buhar Makinası(Suyu kömür ocaklarından pompalamak)
Mathew Boulton (1728-1809) Geliştirilmiş Buhar Makinesini ortaya koymuştur.Bu makine tekstil pamuk ergitme ve dokumakta kullanılarak sektörde çığır açmıştır.Yenilik işte böyle bir şeydir.Bir sektörün yönünü değiştirir.
Yeni ürün -hizmet vb önce istekli bir şahıs tarafından pilot çalışmaya alınır.
İki tane bütçe planlanır:
 1. Mevcut ürün veya hizmet için bütçenin %90‘ı buraya aktarılır.Kriz döneminde bu bütçe daha aşağı çekilebilir.
 2. Gelecek ürün veya hizmetler için ise (arge- eğitim) %10-12 arasında bütçe ayrılır.Bu her zaman sabittir.

 

4) Değişim ve Süreklilik

Sürprize yer yoktur.Bunun yanında yenilik yapana ödül verilmez ise orada bir daha yenilik yapılmaz.Bu iki konu değişim ve süreklilik açısından çok önemlidir.

 

5) Geleceği Oluşturmak

Geleceğe yönelik çalışma yapmak yerine sektörün geleceğini belirle.Gard almak yerine atağa geç ve sektörün öncüsü sen ol.

Sonuç olarak değişim liderleri bu ana 5 maddeyi iyi analiz etmelidirler.

 

SERVET YARATMAK İÇİN BİLGİ

4 tene önemli inceleme aracı vardır.

         1)  Temel Bilgiler
 
Nakit akışı ile likidite projeksiyonları ve yeni araba satışları ile bayilerin envanterleri arasındaki oran gibi ihraç edilen bono, faiz ödemelerini karşılayacak kazançlar, altı aydan fazla bekleyen alacaklarla, toplam alacaklar ve satışlar arasındaki oranlar gibi standart ölçülerdir.

2) Verimlilik Bilgileri

EKDA ve Benchmarking yöntemleri ile sağlanır.Peki “Benchmarking” nedir? Benchmarking tam bir Türkçe karşılığı olmamakla beraber “kıyaslama veya örnek alma” olarak tanımlanmaktadır.Kimler örnek alınır? Tabi ki sektörün en iyileri.Bunda da amaç sektörün en iyilerini kendin ile kıyaslanmasını sağlayarak iyileştirme yapmak ve kendi verimliliğini ortaya koymaktır.

3) Yeterlilik Bilgileri 

Rakiplerin performansına, özellikle beklenmeyen başarılara ve beklenmedik şekilde düşük performans görülen alanlara bakarak kendi performansını dikkatle izlemektir.

Belli bir dönemde tüm alandaki yeniliklerin dikkatle kaydedilmesidir.Hangileri gerçekten başarılıydı? Kaç tanesi bizim buluşumuzdu? Performansımız hedeflerimize uygun mu? Pazardaki durumumuza uygun mu? Araştırma harcamalarımıza uygun mu? Başarılı buluşlarımız en büyük gelişme ve fırsatların olduğu alanlarda mı? Gerçekten önemli olan yeniliklerin kaçını kaçırdık? Niçin? Görmediğimiz için mi? Yoksa gördüğümüz halde peşinden gitmedik mi? …

4) Kaynak Kullanımına İlişkin Bİlgi

Sermaye tahsisi önemlidir.Bunun için sürekli raporlama gerekmektedir.

Bu 4 bilgi iyi idrak edilmelidir.

 

 

El İşçisinin Verimliliğini Arttırmak

 • El işçisinin verimliliği yaptığı işin analizinden geçmektedir.Yaptığı işin sıralı hareketleri iyi analiz edilirse eğer gerekli iyileştirmeler yapılabilir.Hareketler için gerekli enerji ve süreler hesaplanmalıdır.Gereksiz hareketler ise sürecin dışına çıkartılmalıdır.Bu şekilde süreçteki verimlilik artar.Uygun dinlenme koşulları ortaya konulur ve dolayısıyla işçinin verimliliği artmış olur.İşçiyi fazla süre çalıştırmak iş yerinin verimliliğini arttırmak anlamına gelmez en önemli şey işçinin verimli çalışmasıdır.
 • Ürünün yapım sürecinde analiz ettiğimiz hareketler en basite, en az enerji götürecek düzeye, en az zaman götürecek metoda göre şekillenmesi sonucunda verimlilik artacaktır.
 • Aletler yeniden tasarlanır.Ayrıca ücretler işçinin çalışma saatine göre değil ürettiği sayıya göre verilirse verimlilik artar.Burada işçinin ortaya koyduğu değere göre kazancı bütün işçileri tetikleyerek verimliliği arttıracaktır.

Bilgi İşçisinin Verimliliğini Belirleyen Altı Faktör

 • Görev nedir? sorusu bilgi işçisine yöneltilmelidir.
 • Bilgi işçisi kendi sorumluluklarını üstlenmek isteyen ve özgürlük isteyen bir kitle olduğundan dolayı kendi kendisini verimli kılmakla yükümlüdür.
 • Bilgi işçisi dinamik olmalıdır.Yenilik ve sürekli iyileştirmeler onu canlı tutar.
 • Bilgi işçisinin kalitesi ortaya konmalı ve sadece çıkan ürün verilerine göre hareket edilmemelidir.
 • Bilgi işçisi sürekli öğrenmeye yatkın olmalıdır.
 • Bilgi işçisi kuruma karşı aidiyet duygusu hissederse kuruma değer katmaya çalışır.

Bilgi işçisi kendini yönetmelidir.Kendi otokontrolünü kurmalıdır.

 

Sonuç olarak kitabın önemli yerlerini sizler için derledim.Peter f Drucker’ın bu kitabını ortaya koyarak iyi bir kaynak kitap oluşmuştur.Bu da kitabın küçük bir hap şeklinde derlemesidir.Umarım işinize yaramıştır.

admin Yazar

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir