5S Nedir?

5S, genel itibariyle  bir organizasyon içerisinde bulunan çalışma ortamının, kalite seviyesini arttırmak ve bunu da devamlı kılmak için oluşturulmuş bir teknik olarak adlandırılabilir.

Çalışma alanı içerisinde bulunan performansın, iş güvenliğinin ve ortamın temizliğinin arttırılması bu teknik ile sağlanmaktadır.Bunların yapılması sonucunda da işin tutarlılığı artar ve israf azalmış olur.

Organizasyonlar İçerisinde 5S Neden Tercih Edilir?

 • Çalışma ortamında farkedilmeyen israf gün yüzüne çıkmış olur.
 • Araç ve gereçler ile kullanılan malzeme üstünde bir kontrol mekanizması geliştirilmiş olunur.
 • Organizasyon içerisinde bulunan herkesin katılması tüm çalışanların moralini arttırır.
 • Çalışanların bir takım ruhu içerisinde çalışmasını sağlar.
 • Organizasyon içerisindeki kaliteyi arttırırken gereksiz harcamanın azalmasını sağlar.
 • İş güvenliğini arttırır.
 • Br. zamanda yapılan üretim miktarı artar.5S Nedir

5S’in Aşamaları Nelerdir?

Sizin de tahmin edebileceğiniz gibi toplamda 5 aşamadan oluşmaktadır.Bunlar;

1) Ayıklama – Seiri

İlk aşama olan ayaklanma aşamasında, çalışma ortamında bulunan gereksiz ve direkt olarak gerekli olmayan malzeme ve ekipmanların çalışma bölgesinden mümkün olduğunca uzağa yerleştirmek.

İlk aşamanın diğer bir önemi ise diğer aşamalara önemli bir temel oluşturmaktadır.Bu yüzden de ilk aşama çok düzgün bir şekilde yapılmalıdır.Bu ilk aşama sonucunda çalışanlar arasındaki şikayet oranı düşecek ve verimlilik ile kalitede de artış görülecektir.Özellikle dar bir alanda çalışma yapılıyorsa bu aşama daha da büyük bir önem kazanacaktır.

Yapılmadığı taktirde karşılaşılan sorunlar;

 • Çalışma alanında bulunan herşey içiçe girmeye başlar; bu da işi zorlaştırır.
 • Karmaşıklık zaman israfını beraberinde getirir.
 • Bakıma harcanan ödemelerde yükselme görülür.
 • Sürecin içerisinde bulunan işlevsiz malzemeler akışın zorluk seviyesini arttıracaktır.
 • İş güvenliği sorunları ortaya çıkacaktır.
 • Malzemelerin içiçe girmesi ve bu yüzden de bulunamaması sonucunda tekrar malzeme alımı yapılacaktır.
 • İşyerindeki moralin düşmesine neden olacaktır.

Ayıklama işlemi yapılırken sorulması gereken sorular;

 • İş alanında bulunan gereksiz malzeme ve araç gereç bulunuyor mu?
 • Malzemeler ortalıkta düzensiz bir şekilde mi bırakılıyor?
 • Yere bırakılmış el aleti veya teçhizat var mı?
 • Malzemelerin hepsinin sınıflandırılması,depolanması ve etiketlenmesi yapıldı mı?
 • Her türlü araç ve gerecin planlamaya uygun şekilde yerlerine konulmuş mu?

2) Düzen – Seiton

Bu aşamada amaç; çalışma yapılırken sürekli bir şekilde gereklilik arz eden malzeme, makine ve araç gerecin uygun bir şekilde yerleştirilmesidir.

Düzen sağlanmaz ise;

 • İş verimi düşer
 • Aramadan dolayı zaman kaybı olur
 • İşgücü kaybı
 • Stok fazlalığı
 • İş güvenliği sorunları

Düzenleme Yapılırken Sorulması Gereken Sorular

 • Nerede?
  • Bölge Tanımlaması
  • Alt Bölge Tanımlaması
 • Ne?
  • Raf Tanımı
  • Malzeme Tanımı
 • Ne Kadar?
  • Min Seviye Tanımı
  • Max Seviye Tanımı

3) Temizlik – Seiso

Tüm makine ve teçhizatın temiz tutulmasını amaç edinen bir aşamadır.Ayrıca çalışanlar hataların oluşmasından önce çeşitli duygu organları ile bu olası hataları tespit edebilir.

Temizlik yerine getirilmez ise;

 • Makina verimi düşer
 • İşçilerin moral seviyesi düşer
 • Bakım için daha fazla harcamaya neden olur
 • İş güvenliğini olumsuz etkiler
 • Yapılan ürünün kalitesi düşer

4) Standartlaştırma – Seiketsu

Önceden saydığımız 3 aşamanın sürekli bir şekilde korunması için gerekli standartlar oluşturulmalıdır.

Standartlaştırmanın Getireceği Yararlar

 • Önceden saydığımız 3 aşamanın devamlılığını sağlar
 • Hataların daha belirgin bir şekilde görülmesini sağlar
 • Çeşitli ölçümler elde etmenizde yardımcı olur
 • Elinizde kontrol listesi bulunmasına olanak sağlar
 • İlerlemenin ölçümünü yaparak başarınızı ortaya koyar

5) Disiplin – Shitsuke

Tamamlayıcı aşamadır.Tüm aşamaları bir arada tutmayı sağlar.Çalışanlar sürekli bir eğitim ile iyileştirmenin devamlılığını sağlar ve ödüllendirilirler.İyileştirmenin maksimum noktalara çekilmesi için çeşitli sloganların oluşmasını ve kampanyaların yapılmasını amaçlamaktadır.

Disiplinin Katacağı Katkılar

 • İş yerinde motivasyon artışı
 • Sorumluluk seviyesinin artması
 • Özgüven artışı
 • Çalışanların kendilerinin de o işyeri için önemli olduğunu hissetmelerini sağlar

5S Felsefesinin Amaçları

 • Çalışma ortamının iyileştirilmesi
 • Takım ruhunun gelişmesi
 • Sıfır arıza
 • Sıfır hata
 • Sıfır kaza veya çok az seviyede tutma
 • Tüm çalışanların katılımını sağlama
 • Çalışanların işe karşı daha profesyonel bir şekilde bakmasını sağlama

5S Felsefesinin Avantajları

 • İş yerinde olabilecek kaza ve çalışanların yaralanmasını en alt seviyelere getirir
 • Çalışanlar temiz bir ortamda daha etkili bir çalışma ve performans gösterirler
 • Gereksiz zaman kaybı ortadan kalkmış olur
 • Olması muhtemel hata ve sorunlar olmadan önce tespit edilebilir
 • Temiz bir ortam sayesinde makinelerin arızaları azalmış olur
 • Çalışma ortamı optimum bir şekilde kullanılır

5S’in Başarısında Yöneticinin Sorumlulukları

 • Eğitim
 • Takım ruhu oluşturma
 • Çalışanlara katılma
 • Kaynak oluşturma
 • Çalışanların düşüncelerine saygı gösterme ve göz önünde bulundurma
 • 5S çalışmalarına zaman ayırma
 • Ödüllendirme

5S’in İşletmeye Sağladığı Yararlar

 • Güvenlik
 • Üretim akışı, süreci ve veriminin artışı
 • Kalite artışı
 • İşyerine tam manasıyla hakim olma

5S’in Müşteriye Sağladığı Yararlar

 • Ürünün zamanında müşteriye teslim edilmesi
 • Verimliliğin artması sonucunda daha fazla ürün ortaya çıkar, harcamalar azalır ve ürünün fiyatı düşer
 • Müşterinin talep ettiği ürün sayısını zamanında üretmek ve müşteriye ulaştırmak
 • Çevrim zamanının düşüşü

5S Nedir

 

admin Yazar

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir