Aile Tipleri Hakkında Bilgiler

Aile sadece anne baba ve çocuklardan oluşan bir birim değildir. Akrabalarda bu birim içerisinde yer almaktadır. Aile anne, baba, büyük anne, büyük baba, kardeşler, çocuklar gibi pek çok kişinin birlikte yaşadığı bir aile olarak karşımıza çıkmaktaydı. Ama giderek bu aile tipi azalarak anne, baba ve çocukları içine alan çekirdek adını verdiğimiz aile tipleri yaygınlık kazanmaya başladı.

aile tipleri

Aile tipleri arasında bulunan büyük köy ailelerinde otorite babada bulunmaktadır. Mülkiyet babanın elindedir. Bu otoritenin kaynağı dinsel içerikle bağlantılanıyor. İş ve mallar paylaşılıyor ve birlikte yeme ve içme söz konusu. Hep beraber ikamet ediliyor. Aile de fert sayısı oldukça fazla olan ailelerdir.

Kök aileler üç kuşaktan oluşmaktadır. Herkes bir evde yaşıyor. Evlenildiğinde evlere ek odalar yerler yapılmaya başlıyor. Miras düşüncesi hakim. Ve belirlenen tek bir çocuğa mallar bırakılıyor. Aile gücünü mirastan alıyor. Kök ailede miras bir kişiye kalıyor. Japonya’ da bunun örneğini görmekteyiz. Baba mirası büyük oğluna veriyor. En zeki ve çalışkan kişiye de miras bırakılabiliyor. En büyük çocuğa yada en yetenekli çocuğa miras veriliyor.

Aile tipleri arsında bulunan bir diğer aile tipi olan geleneksel geniş ailede aileler birbirlerine yakınlar ama aynı bina içerisinde yaşamamaktadır. Birbirlerinden uzak yerlerde de yaşamıyorlar. Belli bir coğrafi alanı paylaşmaktadırlar. Akrabalık ilişkileri yaygın. Birbirleriyle sıkı bir ilişki içerisindedirler. Bir kadın ailede sevgi, saygı, psikolojik tatmin arıyor. Kadınlar geleneksel ailede çalışma, iş hayatına girme gibi bir duruma sahip değiller.

İşçi aileler sosyo-ekonomik statüsüne göre aileyi tanımlıyor. Kadınlar da çalışma hayatına atılıyorlar. Büyük iş yerlerinin çoğalmasıyla sorunlar çoğalıyor. Çalışmak önemli bir faktör haline geliyor. İnsanlar ağır işlerde on beş saat kadar çalışabiliyor. Çalışmak için yurt dışına göç edebiliyorlar. Fakat ekonomik kriz yaşandığı aileler dağılmaya başlıyor.

Anne, baba ve çocuklardan oluşan aile tipi çekirdek aile olarak ifade ediliyor. İkamette özgür olan istedikleri yerde yaşayabilen aile tipidir. Üretim yok. Eş seçimi isteklerine göre yapılıyor. Demokratik bir yapı var. Her çocuk mirastan pay alma hakkına sahip. Ekonomik sıkıntılar arttıkça aile tipleri artık çekirdek aileye dönüşüyor. Aileye verilen önem azalıyor.

admin Yazar

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir