Ardışıl lojik devreler, senkron ardışıl lojik devreler ve analizi

1. ARDIŞIL DEVRELER
Şimdiye kadar ele alınan sayısal devrelerin çıkışları tamamen o anki devre girişlerine bağlı olan kombinasyonel devrelerdi. Örneğin VE kapısı bir kombinasyonel devredir. Bazı lojik devrelerde girişteki bilgi değişse bile saat darbesi gelmedikçe çıkış konum değiştirmez ise bu devrelere “ardışıl devre (sequential logic)” denir. 7 rakamlı bir telefon numarasında 6 rakam çevirdiğimizde telefon çalmaz, 7. rakam çevrilince telefon çalar, burada 7. rakam clock darbesidir.

Kombinasyonel devre+Bellek=Ardışıl devre

Ardışıl devrenin durumu, bellekteki durumun değişmesi ile değişir. Yani kombinasyonel devre, girişleri belirler, belleğin durumu ise çıkışları belirler.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Değişkenlerin Anlamları
g1,g2,g3,…,gn: n tane giriş
ç1,ç2,ç3,…,çn: n tane çıkış
d1,d2,d3,…,dn: Durum büyüklüğü, Bellek (FF) çıkışı
I11,I12,…,Ipm: FF uyarma girişleri

İki çeşit ardışıl devre vardır ve bunların sınıflandırılması devrelerin sinyal zamanlamasına bağlıdır. Başka bir şekilde ifade edilecek olursa ardışıl devreler girişlerinde olan değişikliğin çıkışlarına yansıtılma zamanına göre sınıflandırılırlar. Birinde girişlerinde olan değişiklik beklemeksizin yalnızca kullanılan kapı vs. gibi birimlerin gecikme süresi kadar sonra çıkışa yansıtılır. Burada herhangi bir senkronlama işareti yoktur. Dolayısıyla bu çalışma şekli “asenkron” olarak adlandırılır. Diğerinde ise girişlerinde olan değişiklik çıkışlara hemen yansıtılmaz; değişikliğin yansıtılması için bir senkronlama işareti kullanılır. Bu işaret aktif olduğunda girişlerinde olan değişiklik çıkışlara yansıtılır, burada da tabi ki devrede kullanılan kapı vs. eleman gecikmeleri yine söz konusudur. Bu şekilde çalışma şekliyse “senkron” olarak adlandırılır.

Flip-Flop Uyarma Tabloları

 

 

 

 

 

1.1. Senkron Ardışıl Lojik Devreler
Ardışıl devreler senkron ve asenkron olarak ikiye ayrılmaktadır. Yaygın olarak çok kullanıldığı için senkron ardışıl devreler (zamanlanmış sıralı devreler, senkron ardışıl lojik) anlatılacaktır. Ardışıl senkron devreler iki aşamada incelenecektir: a) Senkron ardışıl devre analizi b) Senkron ardışıl devre sentezi
1.1.1. Senkron ardışıl devre analizi
Senkron ardışıl devrelerde çıkışlar ve bir sonraki durum, girişlerin ve mevcut durumların bir fonksiyonudur. Böyle bir devrenin blok şeması aşağıda gösterilmiştir:

admin Yazar

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir