Başat Biçim Görüşü

Sanat yaratıcılığın ve hayal gücünün bir ifadesi olarak tanımlanmaktadır. Sanatın ne olduğu konusu tarih boyunca tartışılmıştır. Farklı görüşler ortaya çıkmıştır. Herkes farklı şekilde sanatı tanımlamaya başlamıştır. Güzel olan her şey sanattır diyenlerden tutunda, sanatı görsel sanatlar olarak adlandıranlar da olmuştur. Akademik çevreler tarafından hala bu konu tartışılmaktadır. Fakat şu bir gerçektir ki sanat evrensel bir kavramdır. Çünkü her topumun sanat hakkında bir görüşü ya da ifadesi bulunmaktadır. Her toplumun kullandığı bir kavramdır sanat.

Modern sanatın gelişmesine yaptığı katkılar nedeni ile modern sanatın babası diye adlandırılan isim Paul Cezanne’dir. Fransız ressam ve gezginci olan Paul, empresyonizm ile kübizm arasında bir köprü oluşturmuştur.

başat biçim görüşüClive Bell, Cezanne’dan etkilenerek 1914 yılında Sanat (Art) adlı kitabını yayınlamıştır. Bu kitabında Bell, sanatın başat biçim olduğunu savunmaktadır. Sanatta önemli şey renk, çizgi ve şekillerin bir uyumluluk içerisinde olmasıdır. Bu sebepten her yapılan eseri sanat eseri olarak değerlendirmek yanlış olur. Çünkü sanatta kombinasyon çok önemlidir başat biçim görüşüne göre.

Başat biçim görüşüne göre sanat tamamen estetik ile bağlantılıdır. Görünüşe önem vermeden sadece kavramları ön plana tutan sanatçılar başat biçim görüşüne göre, eser üretmemektedirler. Bu görüşü savunanlar estetik kaygı taşımadan, sadece kavramları ön plana çıkaran eserleri yok saymaktadırlar. Bu tarz eserleri, eser olarak görmediklerinden dolayı kabul etmemektedirler.

20. yüzyılda Marcel Duchamp, Andy Warhol, Josef Beuys gibi estetik anlamda eserler üretmeyen bu sanatçılar, görünümden çok kavramlara önem verdiklerinden dolayı başat biçim görüşü içinde kendilerine yer bulamamaktadırlar. Bu sebepten başat biçim görüşü, bugün zamanında olduğu kadar etkili bir yere sahip değillerdir. Çünkü eğer bu görüşü savunanlar önemli bir etkiye sahip olsalardı, çok önemli sanatçıların eserlerinden haberdar olunmazdı ve dar çerçeve de sanat devam ederdi.

Bu sebeplerden dolayı başat biçim görüşü günümüzde popüler bir görüş değildir. Yani herkes tarafından etkili olan ya da büyük çoğunluğun savunduğu görüş olmaktan çok uzaktır. Tek başına estetik sanatı sanat yapan değer olarak nitelendirilemez.

admin Yazar

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir