Benzetim (Simülasyon) Nedir?

Benzetim teorik ya da gerçek fiziksel bir sisteme ait, neden sonuç ilişkilerinin modelinin tasarımlanması, farklı tasarım, koşul ve stratejiler altında model davranışlarının izlenmesi, sonuçların analiz edilmesi ve yorumlanması sürecidir.

Gerçek sistem üzerinde deneme yapmak özellikle üretim sistemlerinde çok zordur.Üretimin içinde bulunan araçların fazla maliyetli olması ve üretimin tamamen durması, düşüncelerin direk sistem üzerinden değil model üzerinden yapılmasını öngörür.

Simülasyonla modellemenin en büyük uygulama alanlarından biri olan üretim sistemleri simülasyonu, ilk faydalanıldığı 1960’lı yılların başından bu güne kadar çok önemli gelişmeler göstermiştir.Bilgiye ulaşmanın çok kolay, rekabetin çok yoğun olduğu günümüz koşullarında, işletmelerin ayakta kalabilmesi ve gelişebilmesi için tüketici ihtiyaçları ve diğer değişikliklere hızlı ve düşük maliyetli karşılık vermesi gereklidir.İşletmelerin bu rekabete dayanması ve gerekli esnekliği gösterebilmesi için üretim olanaklarının performansı arttıracak şekilde yeniden tasarlanması, gerekli geliştirmelerin yapılması gerekir.Önemli olan nokta gerekli değişikliklerin hızlı ve düşük maliyetli olarak gerçekleştirilmesidir.Sistemin ne gibi değişiklik veya yeniliğe ihtiyaç duyduğunu, yapılacak geliştirmelerin ne gibi sonuçlar vereceğini analiz etmede simülasyon yöntemi çok uygun bir yöntemdir.

admin Yazar

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir