Bilgi Çağının Getirdikleri

Yirmi birinci yüzyıl, tüm dünyada bilgi çağı olarak adlandırılmaktadır. Teknolojinin gelişmesi, gereksinimlerin artması ve değişmesi, nüfusun artması bilgi kullanımını arttırmıştır. Böylelikle bilgi çağına geçiş başlamıştır.

Küreselleşme sonucu rekabet gittikçe artmaktadır. Bu rekabet teknolojinin gelişmesiyle bilginin giderek çoğalması sonucu ortaya çıkmaktadır. İnsanlık tarihini incelediğimizde toplumlar, ilkel toplumlardan tarım toplumlarına geçmiştir. İlkel toplumlar doğa insanlar için çok önemliydi. Avcılık yaparak, toplayıcılık yaparak, doğada insanlar için yaratılan ne varsa, geçimlerini ona göre yürütüyorlardı.

bilgi çağı

Tarım toplumlarında ise ekip biçerek üretim yapılmaya başlandı. İnsan emeğine dayalı olan bu toplumlarda, insanlar topraktan aldıkları ürünlerle geçimlerini kazanmaya çalışıp emek sarf ederek yaşamları sürdürdüler. Toprak onların geçimlerinde ana madde idi.

Sanayi toplumlarına geçildiğinde ise makineler toprağın yerini aldılar. Böylece insana duyulan ihtiyaç azaldı. Makineler insanların yerini almaya başladı. Çok kısa zamanda ürünler elde edilmeye başlandı. Refah atarken insan işgücü yerine makine iş gücü ön plana çıktı.

Bilgi çağına baktığımızda ise bütün bunların yerini zihinsel sermaye almıştır. Bilgiye dayalı toplumlar giderek artarak bilgi çağının oluşmasını sağlamışlardır. Bilgi teknolojileri bilgi çağında faaliyet göstermeye başlamıştır. Pek çok ürün ve hizmet bilgi teknolojileri iç içedir. Sanayi toplumunun aksine çok merkezli bir yapısı vardır. Bilgisayar kullanımının yaygın olduğu entelektüel sektörün ortaya çıktığı bir çağdır. Yüksek seviyede bilgi üreten bir toplumdur. Yeni kavramlar ortaya çıktı. Özgürlük, sorumluluk, iletişim, etik gibi pek çok kavramı yaygın olarak kullanmaya başladık. Bilgiye erişim anında sağlanmaktadır. Dünyanın öbür ucunda olan bir olaydan anında haberdar olunmaktadır. Bilgi ağının yaygınlaşması bankacılık faaliyetlerini geliştirmiştir. Bilgi çağında yeni bilgiler çok çabuk bir şekilde üretilmektedir. Teknolojik gelişmeler her alanda ve her geçen gün giderek artmaktadır. Yeni teknolojilerin ortaya çıkması uluslararası rekabetin artmasına da neden olmaktadır. Bu sayede ülkeler en yeni teknolojiyi bulma arayışına girmektedirler. Böylece farklı alanlarda sürekli yenilik ortaya çıkmaktadır. Bilgi çağında işgücü dağılımında sanayiden hizmetlere doğru bir kayma olurken, bilgisayar kullanımı giderek yaygınlaşmaktadır. Mikro elektronik ve telekomünikasyonun her yere girmesiyle bilgi kaynaklarına verilen önem artmaktadır.

admin Yazar

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir