Bilim Felsefesi Nedir ?

Felsefe her nesneyi her cümleyi her maddenin var oluş amacını sorgular bilim felsefesi de bilimin tanımını yapmaya çalışır, bilimin ne olduğunu açıklamaya çalışır, bilimin yapısını belirlemeye çalışır. Bilim felsefesi ile uğraşanlar yani bilim felsefecileri hem felsefe hem de bilimle uğraşırlar. Daha doğrusu bilim insanlarının felsefeye olan merakları felsefenin derinliğine girmişlerdir bu alana da yönelmişlerdir.  Bilimler felsefenin içinde yer almakta filozoflar aynı zamanda çoğu noktada bilim adamlarıydı, bilimsel açıdan çok bilgili ve analiz ve sentez özellikleri vardı.

Bilginin zamanla birikmesi insanlar içinde merak haline gelmesi bilimin ilerlemesine yok açmıştır ki bu da bilimin hızla gelişmesine yok açmıştır.

Zamanla bilim ve felsefe kavramlarının birbirinden ayrıldığını görüyoruz. Öncelerden doğa ile ilgili kavramları inceleyenlere doğa bilimleri deniliyor ve zamanla bu bilim bölümlere ayrılıyor ve uzmanlık gerektiren daha küçük yapıtaşları içinde incelenmeye başlanıyor. Fakat bilimle felsefenin kardeşliği asla göz ardı edilmemelidir.

Bilimin felsefeye felsefenin de bilime olan ilgisi her zaman süregelmiş bir olaydır. Bu olay bilimle ilgilenen filozofların olmasından kaynaklanmıyor bilimin ne olduğu sorusuna cevap arayan filozoflar olduğu için meydana geliyor.

bilim felsefesiBilim felsefesi yeni bir kavram değildir. Kaynakları çok eskilere dayanıyor. MÖ 350 yıllarına kadar dayanır bilim felsefesinin geçmişi daha doğrusu o yıllardan itibaren izlerini görmek mümkün. Bilim felsefesi bir konu haline gelmesi ve bu konunun belirli zaman aralığında felsefenin alt dalı haline gelmesi söz konusudur. Eskilere bakarsak bilimin felsefeden doğduğunu ve ilerleyip geliştiğini söylemek mümkündür. Bilim felsefesi bu ayrımdan sonra felsefenin bilim üzerine düşmesi kaçınılmaz sonucudur. Bu iki kavram birbirleri içinde şekillenmeye, etkilenmeye devam etmektedir. Bilim felsefesi, bilimin kendi niteliği ve anlam üzerine felsefenin kurumsal çalışmasını dile getirir.  Yani felsefe en geniş ve her konuyu içine alan kavramdır. Bilim tek başına ne olduğunu bilemez bu tanımı yapmak felsefe ve felsefecilerin görevidir bu konuda felsefe devreye girer. Bilimin felsefeden ayrılması yani bu dalda ilgilenen kişilerin ilgi alanlarını değiştirmesi kendi içerilerinde ayrılmaları sonucu olarak felsefenin bilim üzerine düşünmesi olmuştur. Bilim felsefesi bize felsefe ile bilimin birbiri ile bağlantılı olduğunu en iyi şekilde gösterir.

admin Yazar

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir