Çalışanlara Ödenen Ücretler

İşçi çalıştırmaktan dolayı kaynaklanan ve katlanılan maliyetlere işçilik maliyeti denir.İşçiye maaş ve ücreti iki şekilde ödenir.Bunlar; ayni (mal olarak yapılan ödeme) ve nakdi (para ile yapılan ödeme) ödemedir.Ayni yardıma örnek vermek gerekirse örneğin hasat zamanı tarlada çalışan bir işçiye işçiliğinin karşılığı olarak hasattan pay verilebilir.Bu ayni ödeme olmaktadır.Nakdi yardım ise işçiliğin karşılığının direkt olarak para ile ödenmesidir.

ücret ödeme yöntemleri

Çalışanlara ödenen ücretleri öncelikle şu başlıklar altında toplayabiliriz;

  • Maaş ve ücretler
  • Fazla mesai ücretleri
  • Tazminatlar (Kıdem, ihbar)
  • Yolluk ve yevmiyeler
  • Yardımlar
  • Prim ve ikramiyeler
  • SGK pirimi işveren payı

Ücret: İşçilere çalışmaları karşılığı yapılan ayni ve nakdi ödemeye denmektedir.Fakat işçi kanununa göre ayni ödeme kabul edilmez bir işçi ödemesidir.

Ücret Ödeme Yöntemleri

Çeşitli ücret ödeme yöntemleri bulunmaktadır.Bunlar; zaman esaslı, hasıla esaslı ve götürü usulüdür.

Zaman Esaslı Ödeme

Ücret= Süre * birim süre ücreti

Burada birim süre ücreti ay, gün, hafta ve saat üzerinden değerlendirilebilir.Ayrıca primli ücret sistemi ile de birleştirilebilir.Primli ücret sistemi ile işçiler daha fazla ürün üretmeye teşvik edilmiş olunur.

Hasıla Esaslı Ödeme

Üretim miktarına göre yapılan ödemedir.

Ücret= üretim miktarı * birim üretim ücreti

Bu yöntemde de primli sistem devreye sokulabilir.

Götürü Usulü Ücret

Zamana ve miktarına bakmadan işveren ile işçi arasında anlaşmaya göre belirlenmiş ücrete götürü ücret denir.Örnek vermek gerekirse evinize boya yapmaya gelen boyacı ile anlaşma sonucunda ödediğiniz ücret bu yönteme girer.Diğer bir örnek vermek gerekirse firmanız için anlaştığınız bir program yazılımı için programı yazan kişiye yaptığınız ücreti de bu kategoriye koyabiliriz.

Çalışanlara Ödenen Ücretler

admin Yazar

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir