Çatışma Yaklaşımı Nedir?

Çatışma yaklaşımı, fonksiyonalist yaklaşım ile görüşleri uymaz ve ters düşer.Çatışma yaklaşımına göre toplumdaki fonksiyonlar birbirleri ile rekabet ve çatışma içerisindedir.Toplum sınıflara ayrılmıştır ve bu sınıfların birbirleri ile yaşadığı mücadele sonunda çatışma meydana gelmektedir.

Marx’ın kuramı ile oluşan bu yaklaşım toplumda düzenin çatışmalar içinde olduğunu söyler.Marx bu düşüncelerini ortaya koyduğunda çalışma yerinde işçilere hiç değer verilmiyor, çok düşük ücretle ve hiçbir hakkı olmadan bir köle gibi çalıştırılıyordu.Günümüzde işçilere o zaman için ütopya gibi görünen birçok hak verilmiştir.Ama çeşitli sendikalar tarafından çeşitli hak ve istekler yapılmaya devam etmektedir.Yani çatışma devam etmektedir.

Çatışma kuramcılarının yaptığı çeşitli görüşler sonucunda, ortaya en fazla çatışmanın birbiriyle yakından iletişim ve ilişki kuran birey ve fonksiyonlar arasında görüldüğü tespit edilmiştir.

İşyerinde ödül alan insanlar arasındaki ilişkiler ve grup ilişkiler sonucunda çeşitli çatışmalar yaşanmıştır.Bu yakın ilişki içerisinde çalışanların daha fazla çatıştığını göstermiştir.Bu çatışmanın önlenmesi için çeşitli yönetim ve organizasyon teknikleri oluşturulmuştur.

Mücadele, hırs, rekabet, para, sınıf farklılığı çatışmayı besleyen en önemli etmenler olarak görülmektedir.

 

admin Yazar

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir