Chargaff Kuralları Nelerdir?

Bu kurallar hemen hemen her öğrencinin yakından bildiği kurallar olup çok önemli bilgileri kapsamaktadır.Bu kural adını soyadından aldığı  Edwin Chargaff tarafından 1949 ve devam eden iki yılda ortaya konmuştur.Edwin Chargaff bilime önemli katkıları olan Avusturyalı bir biyokimyacıdır.

Chargaff kurallarının özüne baktığımızda bu kurallar, Dna’nın yapısında bulunan çeşitli azotlu bazlar arasındaki çeşitli eşitlikleri içermektedir.

Chargaff’ın ortaya koyduğu kural öncesinde tetranükleotit teorisi olarak bilinen ve dna içerisinde bulunan azotlu bazların (adenin, guanin, sitozin, timin) ardarda sürekli bir şekilde sıralandığı öngören bir teori mevcuttu.Fakat yapılan araştırmalar sonucunda eğer bu teori doğru olsaydı dna içerisinde bulunan azotlu bazların sayısının eşit olması gerekirdi.Fakat böyle olmadığından dolayı çeşitli ölçümler yapıldı ve bu eşitlikler ortaya kondu:

  • Dna’da bulunan Adenin(A) miktarı Timin(T) miktarına eşit olurken Guanin(G) miktarı ise Sitozin(C) miktarına eşittir.Yani; A=T, G=C
  • İlk maddenin sonucunda Pürin miktarı Primidin miktarına eşittir.Yani; A+G=T+C
  • Amino gruplu bazlar ile keto gruplu bazlar arasında da bir eşitlik mevcuttur.Yani; A+C=T+G

Ana eşitlikler bu şekilde sıralanmaktadır.

admin Yazar

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir