Din Sosyolojisi Nedir ?

Din Sosyolojisi, sosyoloji temelinde bulunan bir disiplindir. Dini kurumları, dini oluşumları, toplumsal yapı ile dini parametreler arasındaki ilişkileri inceleyen bir bilimsel sosyoloji disiplinidir. Din sosyologları da dinin toplum üzerinde oluşturduğu etki ile toplumun din üzerinde oluşturduğu etkiyi inceler. Yani din ile toplum arasında yaşanan karşılıklı ilişkiyi inceler.

Din Sosyolojisinin Tarihsel Gelişimi

Emile Durkheim tarafından 1899 yılında Annee Sociologique dergisinde  yer alan bir yazısında Din Sosyolojisi teriminden bahsederek sosyoloji içerisine yeni bir disiplin eklemiştir.

Bu makalesinin yanı sıra bir de “Formes Elementaires de la Vie Religieuse” isimli Din Sosyolojisi üzerine konu almış bir kitabı bulunmaktadır. Durkheim ortaya koymuş olduğu bu eserde dinin toplum açısından nasıl bir işlevi üstlendiğini ve din ile toplum arasındaki birlikteliği anlatıyor. Durkheim hakkında edinilen bilgiler kesin olmamakla birlikte ateist olduğu yönündedir. Fakat Durkheim olaya tamamen din ve toplum arasındaki etkileşimler açısından bakmıştır. Ona göre bir kurum eğer ki bir işlevi üstleniyorsa süreklilik arz eder; üstlenmiyorsa yok olur veya biçim değiştirir.

max weber din sosyolojisiSosyoloji hakkında söz sahibi ve ünlü isimleri arasında bulunan Marks‘a göre ise din toplum için önemli bir işlev üstlenmiştir. Marks’a göre ortaya koydukları ile yabancılaşmış olan toplumlar bu durumu önlemek için dini üretirler. Bunu sadece kendileri değil yönetici kademesi de bir baskı aracı olarak kullanır.

Din SosyolojiMax Weber ile bir bilim dalı haline gelmiştir. Max Weber, dini bir sonuç olarak görmez. Dini, toplum içerisinde yer alan olguların belirli kalıplar içerisinde düzenleyen bir zihniyet biçimi olarak görür.

admin Yazar

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir