Eğitim Sosyolojisi Nedir ?

Sosyoloji disiplinleri arasında bulunan Eğitim Sosyolojisi diğer bir ismiyle Eğitimsel Toplum Bilimi, çağın eğitim sistemleri ile toplum arasındaki ilişkiyi ve eğitim kurumları ile toplumun diğer kurumları arasında yaşanan etkileşimi inleyen bir bilim dalıdır. Modern toplumlarda ortaya çıkan yeni eğitim sistemlerine karşın toplumun verdiği tepkiler değerlendirilir ve buna göre yorumlanır.

Kaliteli bir eğitimi sistemi için öncelikle toplum ile eğitim kurumları ilişkisi iyi bir şekilde incelenmelidir. Bu inceleme iyi yapılmadığı taktirde sosyolojik açıdan bir hüsran yaşanabilir.

Eğitim sosyolojisi, bir ülkenin eğitim sistemini ve toplumla olan ilişkisini inceleyen önemli bir bilim dalıdır. Bu yüzden daha çok gelişmesi gerekmektedir.

Eğitim Sosyolojisinin Çalışma Konuları

eğitim sosyolojisiEğitim sosyolojisi hem eğitim kurumlarının topluma kattığı bilgi ve beceriyi incelerken hem de toplumun ve insanlığın kalkınmasına yönelik sonuçlarını inceler.

Geçen yıllar sonucunda değişen eğitim sistemleri ve eğitim kurumlarında olan yapılanmalar eğitim sosyoloji tarafından yakından takip edilen konulardır. Bu da birçok tartışmayı beraberinde getirmektedir. Derinlemesine incelene birçok yeniliğin sonuçları akademisyenler tarafından tartışılmaktadır. Bu da sürecin olağan etmenlerindendir.

 

admin Yazar

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir