Enflasyonun Türleri Nelerdir?

image
2009 dünya enflasyon oranları

Enflasyonlar, gösterdiği büyüklük ve zamansal hıza göre farklılık göstermektedir.Bu enflasyon çeşitlerini şu şekilde sıralayabiliriz;
  * *Aşırı (hiper) enflasyon:Yıllık en az %50 artış görülür.Bununla birlikte talep artar.Yabancı para yerli paranın ikamesi olarak kullanılmaya başlanır.
  * *Kronik (müzmin) enflasyon:Bu enflasyonun ayırt edici özelliği hızı düşük olurken süresi uzundur.
  * *Belirsiz enflasyon veya sürünen enflasyon:Bu tür enflasyonda fiyat artışları çok düşüktür.Enflasyon oranları tek haneli sayılarda bulunmaktadır.Tek haneli ve durağan oluşu, temposunun çok düşük oluşu bu türün özellikleridir.
  * *Dört nala enflasyon:Çift haneli enflasyon türüdür.Ülkemizde geçmişte çok fazla görülmüştür.%25-%80 arası bir orana sahiptir.Ülkemizde daha fazlası da görülmüştür.İsimden de anlaşılacağı gibi çok hızlıdır.

admin Yazar

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir