Ergonomi Nedir?

Ergonominin kelime anlamına baktığımızda Yunancadan gelen Ergon ve Nomic kelimelerinin birleşimiyle oluşmaktadır.Ergon iş anlamına geliyorken, nomic ise kural anlamına gelmektedir.Daha düzgün bir türkçe ile işbilimi anlamına gelmektedir.Ergonomiyi bir cümle ile açıklarsak; insanın sahip olduğu fiziksel ve psikolojik özelliklerine göre, insanın içinde bulunduğu makine ve çevre ilişkilerini iyileştirme çalışmalarına “Ergonomi” denir.

Hemen hemen her türlü sektörde hız kesmeden bir değişim söz konusudur.İnsanlar da bu değişime ayak uydurabilmek için hem bedensel hem de zihinsel açıdan fazlasıyla zorlanmaktadır.İnsanların genel fiziksel ve psikolojik özellikleri bireyden bireye farklılık gösterse de ortalama bir anatomik (yapısal) , antropomotrik (boyutsal) ve psikolojik özellikleri vardır.

Bu sayılanlar doğrultusunda insanın yaptığı işle uyum içinde olması beklenir.İnsanın sayılan özellikleri işin özellikleriyle örtüşmüyorsa çalışan kişi çabuk yorulur ve sonucunda iş kazaları, sakatlıklar, verim düşüklüğü gözükür.Bundan dolayı yapılacak işe doğru insan ve insana göre olabildiğince doğru şartlar gerekir ki verimlilik ve kalite artsın.

İş yerinde insanın kullandığı araç gereç, teçhizat ve aletleri insana göre uygun ve insanın özelliklerine göre geliştirilmesi gerekir.Yani aletler ne kadar ergonomik olursa iş yerindeki verim ve kalite de o oranda artar.

Ayrıca iş ortamının fiziksel faktörleri de uygun olmalıdır ki insanlar rahat bir şekilde çalışsın.Bu faktörler; ısı, hava durumu, sıcaklık, zararlı gazlar, aydınlatma, titreşim gibi faktörlerden oluşmaktadır.

admin Yazar

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir