Feminist Kuram Nedir?

Bu yazıda Feminist Kuram Nedir?, Feminist Nedir? ve Liberal, Radikal ve Sosyalist Feminist Nedir? sorularının cevaplarını bulabilirsiniz.

Feminist kuram toplum yapısı içinde bulunan erkek ve kadın arasındaki cinsiyet ilişkisinden kaynaklanan durumları inceler.Feminist kuram temel olarak 3 ana başlıktan oluşmaktadır.Bunlar; radikal feminizm, liberal feminizm ve sosyalist feminizmdir.

Feminist kuram, kadınların toplum içinde sahip olduğu hakları ve statüyü korumayı amaçlamıştır.Bu kuramın önderleri ve bu kurama sahip çıkanlar (feministler) kadın haklarını korur ve her alanda eşit statüye sahip olmasını sağlar.

Bu kuramın merkezinde kadın bulunmaktadır.Kadınların yaşadığı sıkıntılar gündeme gelir ve bunlar irdelenir.Sonrasında ise çeşitli eylem veya toplumsal hareketler ile çözüm yolları aranır.

Liberal Feminizm

Kadının ikinci planda olduğunu ve yeterli eşitliğe sahip olmadığını düşünen ve bu konularda çalışma yapan bir feminizm koludur.Yönetimin erkeklerin elinde olmasından dolayı kadınların baskı altında kaldığını düşünürler.

Radikal Feminizm

Erkeklerin çoğu kurum ve karar mekanizmasının başında olduğunu ve buralara nasıl geldiğini araştırır.

Sosyalist Feminizm 

Çok uç bir feminizm anlayışına sahiptir.Kapitalizmi kadın düşmanı olarak görürler.Kapitalizm ile birlikte erkeklerin işyerlerinde önemli yerde olması ve kadınları sadece bir araç olarak görmesi sonucunda kadınların sürekli olarak aşağılandığını savunmaktadır.Ayrıca sosyalist feministlerin düşüncesine göre güç mekanizmalarının başında erkekler olduğundan kadınlar sürekli sömürülmüştür.

admin Yazar

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir