Fonksiyonalist Yaklaşım Nedir?

Zeminini Herbert Spencer ve Emile Durkheim oluşturmuştur.Fakat bu yaklaşım Talcot Parsons tarafından ortaya konmuştur.Spencer’ın ortaya koyduğu düşüncelere ve kurama göre toplum düzeni bir bütündür.Canlının organları gibi toplumda da ona hayat veren organlar vardır.Bu organlar toplum içinde çeşitli görevleri yerine getirerek onu canlı ve aktif tutar.

Parsons’ta Spencer’a benzer bir düşünce ile toplum içinde bulunan sistemin devam etmesi için her birey ve kurum üzerine düşen görevleri yapmalıdır.

Fonksiyonalist yaklaşım; toplumun içinde bulunan insanların ve kurumların bir fonksiyonu üstlendiğini ve çarklar gibi işleyişi sağladığını anlatmaktadır.

Bu yaklaşımın ortaya konmasından sonra çeşitli eklemeler yapılmıştır.Açık ve gizli fonksiyon bu eklemeler arasındadır.

Açık Fonksiyon:Toplum içinde bulunan tüm insanlar tarafından bilinen ve arzulanan fonksiyondur.Buna örnek vermek gerekirse her çocuk okula gidip bilgilenmek ister.

Gizli Fonksiyon.Toplumda herkes tarafından bilinmeyen ve arzu edilmeyen fonksiyondur.Buna örnek vermek gerekirse askerleri meşgul etmek ve bazı şeyleri önlemek için onları boş işlerle meşgul etmek iyi bir örnek olabilir.

Bu yaklaşım, sistemin bütününü parçalara ayırarak her parçaya rol verir.Roller iyi yapılırsa sistem de iyi bir şekilde işler.

 

admin Yazar

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir