Fovizm Akımı

Fovizm Avrupa sanatının yirminci yüzyıldaki ilk büyük avangard hareketidir. 1898- 1908 yılları arasında Fransa’da etkili olmuş bir sanat akımıdır. Bu sanat Henri Matisse tarafından geliştirilmiştir. Keskin bir biçimde canlı renkler kullanılarak tablolar yapılmaktadır. Fovistler ilk sergilerini 1905 yılında Paris’te açmışlardır. Bu sergi sayesinde sergiye gelenler hiç karşılaşmadıkları bir anlatım ile karşılaştılar. Modern bir sanat olan fovizm, herkesi şaşırttı. Tuval üzerine doğrudan renkler sürülerek yeni bir sanat ortaya çıkmıştır. Sergide bulunan ünlü eleştirmenlerden biri olan  Louis Vauxcelles, bu gruba favue ( vahşi hayvan ) adını takmıştır. Böylece akım adını bulmuş oldu. Bu ad sanatçıların cesur, keskin, coşkulu ifadelerinden ötürü akıma uygun bir isim ortaya çıktı. Herkes bu adın akıma son derece uyduğu konusunda fikir birliğine girmişlerdir.

fovizm

Fovizm akımının en önemli temsilcisi ve öncüsü Henri Matisse, bu akımı tek başına sürdürmüştür.

Fovizm heykel ve geleneksel resim kuramlarını reddederek modern kavramlar üzerinde durmaya başladı. Fovizm akımının odak noktasını doğalcılıkla ilgisi olmayan canlı renkler oluşturmaktadır. Renk seçimleri ile duygularını ifade etmeye çalıştılar. Fovizm renk sanatı, sentez ve dekor sanatıdır.

Henri Matisse haz için sanatla uğraşmıştır. Sanatı bir dekorasyon öğesi olarak görmektedir. Fovizmde görsellik ön plandadır. Bu akım kesin kuralları olan bir akım değildir. Her üye özgürce kendi yolunu izleyerek eserler ortaya çıkarmaktaydı.

Saf ve parlak renkler başka renkler karıştırılmadan boyanmaktaydı. Fovizm akımında hafiflik ve sevinç gözlenmektedir. Resim sade ve temiz boyanmaktaydı. Duygusallık, şiddet ve tepkiyle birlikte fırtınalı bir biçimde resmedilmekteydi. Doğayı doğrudan tasvir ettiler. Böylece üç boyutlu mekanlar bile geleneksel olarak anlatılmak yerine resimlerin hareketleri ile anlatılmaya başlandı. Derinlik, ışık resimden atılmaya başlamıştır.

Dışavurumcu resim üslubu olarak nitelendirilen fovizm akımı, renklerin hareketliliğini yansıtmayı amaçlamıştı. Kısa sürmesine rağmen etkisi oldukça büyük olan bir akım olmuştur. Geniş bir yankı uyandırmıştır. Çünkü alışılmışın dışında bir eser meydana gelmiştir. Kendine has üslubu olan fakat kesin kuralları olamayan bir akım.

Fovizm, fovistlerin 1908 yılında farklı akımlara geçmeleri sonucu sonlanmıştır. Özellikle kubizm hareketine yönelmişlerdir.

admin Yazar

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir