Gaz Ergitme Kaynağı Nedir?

Öncelikle birçok yerde farklı isimleri ile karşılaşabilirsiniz.Yabancılık çekmemeniz için öncelikle diğer isimlerinden de bahsetmemiz gerekir.Bunlar; oksijen kaynağı, gaz kaynağı, oksi-gaz kaynağı, oksi-asetilen kaynağıdır.En çok duyacağınız isimlerden biri oksi-asetilen kaynağıdır.Çünkü gaz ergitme kaynaklarında en çok kullanılan yanıcı gaz asetilendir.

Bir yanıcı gaz ile yakıcı gazın biraraya gelmesi sonucu alev ile kaynak yapılmasını sağlayan tekniğe gaz ergitme tekniği denir.Burada yakıcı gazı oksijen oluştururken yanıcı gaz çeşitleri ise birden fazladır.

Genel çalışma prensibi itibariyle yanıcı gaz ile yakıcı gaz farklı tüplerden çıkar ve bağlantı noktası sayesinde bir noktada birleşir ve alevi ortaya koyar.

Şekil yardımı ile daha kolay bir şekilde anlayabileceğinizi düşünüyorum.

gaz ergitme kaynağı donanımı

 

Öncelikle şunu söylememiz gerekir.Tüplerin içinde ne olduğunu tüpün sahip olduğu renklerden anlayabiliriz.Buradaki mavi tüp oksijen tüpüdür.Sarı tüp ise asetilen tüpüdür.Bu her yerde aynı ve değişmez bir durumdur.Oksijen yakıcı gazı oluştururken asetilen ise yanıcı gazı oluşturmaktadır.Donanımları şu şekilde sıralayabiliriz.

 1. Oksijen tüpü
 2. Asetilen tüpü
 3. Geri tepme emniyeti valfi
 4. Oksijen hortumu
 5. Asetilen hortumu
 6. Kaynak üfleci veya şaluma
 7. Kaynak çubuğu veya elektrod
 8. Kaynak beki
 9. İş parçası
 10. Kaynak alevi

İş parçasına yapılacak olan kaynak esnasında önce kaynak yapılacak yüzeyler gaz alevi ile ısıtılır ve sonrasında dolgu maddesi(elektrod) ile de damlatılarak arası kaynak yapılır.Kaynağı yapan kişi vanalar yardımı ile gazların oranını düzenleyerek alevin karakteristiğini kendi isteği doğrultusunda oluşturabilir.

Gaz ergitme kaynağını üstün kılan bazı sebepler vardır ki birçok yerde bu yöntem tercih edilir.Öncelikle herhangi bir elektrik kaynağına gerek yoktur.Birçok iş parçasında rahatlıkla kullanılabilir.Genellikle ince saçlar ve küçük et kalınlığına sahip malzemelerde kullanır.Büyük et kalınlığına sahip olan parçalarda ekonomik bir yöntem değildir.

Gaz Ergitme Kaynağında Kullanılan Gazlar

Öncelikle herhangi bir yanıcı gazın bu yöntemde kullanılabilmesi için bazı özelliklere sahip olması gerekir.Bunlar;

 • Büyük ısıl değerlere sahip olmalı,
 • Ortaya koyduğu alevin sıcaklığı yüksek olmalı,
 • Gazın oksijen ile tutuşma hızı yüksek olmalı,
 • Ortaya çıkan alev malzemeler ile reaksiyona girmemeli,
 • Yanma sonucunda ortamda herhangi bir artık madde oluşmamalı,
 • Yanıcı gazın oldukça ucuz ve temini kolay olmalı,
 • Elimizdeki yanıcı gazın kolay bir şekilde depolanabilir olması gerekmektedir.

Yanıcı Gazların Yanma Özellikleri

Yanıcı Gazların Yanma Özellikleri

Yanıcı Gazların Fiziksel Özellikleri

Yanıcı Gazların Fiziksel Özellikleri

Değerlerden de anlayabileceğiniz üzere sahip olduğu alev sıcaklığı, tutuşma hızı gibi konularda en iyi değerleri veren yanıcı gaz asetilen gazıdır.Bu yüzden de sanayide kendine en çok yer bulan gazdır.

admin Yazar

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir