Herbert Spencer ve Sosyal Darwinizm

Sosyolojinin oluşumunda en önemli düşünürlerden biri olan İngiliz düşünür Spencer, toplumda belli bir kurallar bütününün olduğunu savunur.Toplumun sürekli bir değişim içinde olduğunu ve insanların özelliklerinin geliştiğinden bahsetmektedir.Toplumdaki değişmeden bahsettiği için Darwinizmin sosyolojiye uyarlaması gibidir.Bundan dolayı ortaya koyduğu düşüncelerin sonucunda meydana gelen kurama Sosyal Darwinizm denmiştir.

Spencer’a göre toplumlar, ilkel ve barbar tavırlarından kurtularak medeni bir toplum olma yolunda gitmiştir.Toplumda yaşanan bu değişim sonucunda ise, zeki ve üstün yetenekli insanların çok önemli yerlere geleceğini savunurken bunlara ayak uyduramayan yeteneksizlerin ise oyun dışı kalacağını yani yok olacağını belirtmiştir.

Biyoloji ile sosyolojiyi içiçe katarak bazı şeyleri açıklamaya ve anlatmaya çalışmıştır.Canlının organlarını toplum içinde bulunan önemli disiplinlere benzeten Spencer pozitif bilime Comte gibi önem vermiştir.

 

 

admin Yazar

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir