Heyelandan Korunma Yolları Nelerdir ?

Heyelanlar, dünya genelinde özellikle yüksek kesimlerde, eğimli arazilerin fazla olduğu alanlarda meydana gelmektedir. Alp Himalaya kıvrım kuşağı, Amerika’daki And Dağları yükseltinin fazla olduğu, eğim koşullarının çok fazla olduğu bölgelerdir. Ve bu bölgelerde heyelanlar görülür. Özellikle dünya üzerinde Çin, Kolombiya, Venezüella, Amerika heyelanların çok fazla görüldüğü ve çok fazla can kayıplarının yaşandığı bölgelerdir. 1985 yılında Kolombiya’da meydana gelen heyelan sonucunda yirmi üç bin kişi hayatını kaybetmiştir. 1990 yılında Venezüella’da meydana gelen heyelan sonucunda otuz bin kişi hayatını kaybetmiştir.

heyelan

Heyelanlar Nerelerde Oluşur ? 

Heyelanlar yağışların fazla olduğu, bitki örtüsünün tahrip olduğu, zemin ve tabaka durumlarının uygun olduğu ve insan faaliyetlerinin yoğun bir şekilde meydana geldiği alanlarda oluşabilir. Heyelanlar oluşum mekanizması açısından eğimli arazilerde görülür. Düzlük alanlarda heyelan ortaya çıkmaz. Ülkemizde Karadeniz Bölgesi heyelanların en fazla görüldüğü bölgedir. Özellikle de Batı Karadeniz Bölümünde heyelanlar yoğun bir şekilde görülmektedir. Kuzey Anadolu Fay Hattı üzerinde depremlerin ve fayların hareketine bağlı olarak zemin koşullarının müsait olduğu alanlarda heyelanlar görülür.

otoyol heyelan

Heyelan, çok hızlı hareket eden bir doğa olayıdır. Heyelanların hareket yönünün tersine doğru heyelandan uzaklaşmak yapabileceğimiz tek önlemdir. Heyelanların meydana geldiği bölgelerde yerleşmeler, yollar yada çeşitli faaliyetler yapılacaksa öncelikle heyelanların oluşmasına etkili olan faktörleri ortadan kaldırmak gerekir. Heyelan tehlikesi olan bir bölgede yapılacak çalışma öncesi yamacın kaymasına neden olacak etkenlerin azaltılması yada tutucu faktörlerin arttırılması gerekir. Bu şekilde heyelanlar kısmen kontrol altına alınmış olur. Heyelanlı bölgelerde zemin sertleştirilmelidir. Çimentolama, kimyasal madde kullanımı, püskürtme ve pişirme yoluyla zemin sertleştirilir. Dik ve eğimli olan arazilerde bitki örtüleri korunmalıdır. Doğal bitki örtüsü tahrip edinmeden korunmalıdır. Tahrip olan bitki örtülerinin yerine ağaç dikilmelidir. Dik yamaçlara teraslar yapılarak eğimler azaltılmalıdır. Yamaç boyunca su kanalları açılarak suların bu kanallara dolması sağlanmalıdır. Bu sayede zemin su almamış olur ve toprak kayması önlenmiş olur. Heyelan riski olan bölgelerde yerleşime izin verilmemelidir. Aynı zamanda yol yapımı olacaksa ciddi tedbirler alınmalıdır. Riskli olan yerlerde yollar yapılmamalıdır. Önce önlem almak riski azaltmak gerekir. Açılan tarım alanları eğime dik yönde açılmalıdır. Bu tedbirler alınarak heyelandan korunma yolları sağlanmış olur.

admin Yazar

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir