Hücre Bölünmesi Hakkında Temel Bilgiler

Hücre bölünmesinin birçok işlevi bulunmaktadır.Biyolojinin en önemli konularından birini oluşturan bu konu hayatın devamını sağlar.Canlılığın gereksinimlerinden biri olan çoğalma ve büyüme bu konunun içinde yer almaktadır.

Tek hücreli varlıkların çoğalması ve çok hücrelilerde de büyümeyi sağlayan hücre bölünmesinin gerçekleşmesi için bazı gerekçeler bulunmaktadır.Hücre bölünmesi olayının gerçekleşmesi için hücrenin belirli bir olgunluğa ulaşması gerekir.Ayrıca nükleik asitleri de bünyesinde barındırması gerekir.

hücre bölünmesi

3 tip hücre bölünmesi bulunmaktadır.Öncelikle 2’ye ayrılır.Bunlar tek hücrelilerde olan bölünme ve çok hücrelilerde olan bölünmedir.Sonrasında ise çok hücrelilerde de iki tür hücre bölünmesi bulunmaktadır. Hücre bölünmeleri şunlardır;

  • Amitoz hücre bölünmesi
  • Mitoz hücre bölünmesi
  • Mayoz hücre bölünmesi

Amitoz tek hücrelilerde görülürken mitoz ve mayoz bölünme ise çok hücrelilerde görülmektedir.

Amitoz Hücre Bölünmesi

Amitoz bölünme tek hücreli canlılarda görülmektedir.Bu tür canlıların çoğalması için amitoz bölünme gerçekleşir ve sonucunda yeni bir  birey oluşmaktadır.Amitoz bölünmenin çeşitli aşamaları vardır.

  • Öncelikle bölünen hücrenin çekirdeği ve buna müteakiben de çekirdekçiği uzat ve boğum yaparak ikiye bölünür.Sonrasında da sitoplazma bölünmesi gerçekleşir.
  • Bu bölünme türünde çekirdeğin zarı kaybolmaz, kromozomlar görülmez, sentriyoller ve iğ iplikleri oluşumu olmaz.Bu özellikleri ile kendi sınırlarını çizer.

Mitoz Hücre Bölünmesi

Mitoz bazı hücre türlerinde ömürleri boyunca devam eder.Buna örnek olarak kemik iliği hücresini verebiliriz.Ömrün sonuna kadar kemik iliği hücreleri mitoz bölünmeye uğrar.Mitoz bölünmenin de çeşitli aşamaları vardır.

  • Öncelikle kromozomlar eşleşir.Sonrasında da iki yavru hücreye aktarılır.Sonucunda da ana hücreye benzer iki yavru hücre oluşmuş olur.
  • Mitoz bölünmede çekirdeğin bölünmesine verilen isim karyokinez olurken, sitoplazmanın bölünmesine verilen isim ise sitokinezdir.

 Mitoz Hücre Bölünmesi Video Anlatım 

Mayoz Hücre Bölünmesi

Eşeyli olarak üreyen canlılarda mayoz bölünme görülmektedir.Gametlerin yapılması, kromozomların ayrıştırılması ve kallıtımın aktarılması mayoz bölünme içerisinde gerçekleşir.Çeşitli evrelerden oluşmaktadır.

Mayoz Hücre Bölünmesi Video Anlatım

admin Yazar

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir