Hukuk Sosyolojisi Nedir ?

Hukuk Sosyolojisi, sosyoloji disiplinleri arasında bulunan toplum için oldukça önemli bilimsel bir disiplindir. Disiplinin İngilizce ismi “Sociology of Law“olurken Almanca ismi ise “Soziologie des Rechts” olarak terim haline gelmiştir. Hukukun parametrelerini sosyolojik açıdan yaklaşıp gerekli incelemeler yapar ve topluma yönelik sonuçlar ortaya koyar.

Hukuk oldukça geniş ve derinlemesine çok katmanlı bir kurumdur. Oldukça farklı açılardan da incelenebilmesi hukuku önemli bir yere koymaktadır. Hukuk 3 yönden derinlemesine incelenmektedir. Bunlar; kendi öz norm alanında olan hukuk bilimi tarafından, felsefi açıdan incelenmek üzere hukuk felsefesi tarafından ve toplum açısından incelenmek üzere hukuk toplum bilimi ya da hukuk sosyolojisi tarafındandır.

hukuk sosyolojisi

Hukuk sosyolojisi kendine has bir disiplin olması açısından oldukça yeni sayılacak bir sosyoloji disiplinidir. Her geçen gün çalışma alanı daha da genişlemekte ve kapsamı netleşmektedir. Hukuk sosyolojisi, hukukun ortaya koyduğu düzenlemelerin topluma nasıl yansıdığını araştırır. 

Hukuk Sosyolojisi, 20. yy’dan itibaren önemini daha da fazla arttırmıştır. Çünkü hukuk toplumlar üzerinde çok önemli bir yere sahiptir. Bu yüzden de iyi anlamak ve topluma yönelik sonuçlarını iyi tespit etmek gerekir. Zaman ilerledikçe toplumlar da çeşitli farklılaşmalara ve farklı yönelmelere uğrar. Toplum farklılaştıkça da hukuk ayak uydurur. Bu yüzden hukukun yaşayan bir yönü bulunmaktadır. Bu aradaki senkronu incelemek de Hukuk Sosyolojisi’ne düşer.

Hukuk Sosyolojisi topluma yönelik farklılıklar oluşturur. Bu yüzden her toplumun kendine özgü özellikleri bulunduğu için her toplum için ayrı ayrı öneme sahiptir. Hukuk Sosyolojisi hukuk ile toplum arasındaki ilişkileri ne kadar iyi incelerse geleceği o kadar iyi yorumlar.

Türkiye’de de birçok konu Hukuk Sosyolojisi açısından incelenmeye başlanmış olup birçok yasanın topluma yönelik oluşturduğu sosyolojik konular irdelenmektedir.

admin Yazar

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir