İdeolojiler Hakkında Yorumlar

19. yüzyılda ideolojilerden söz edilmeye başlandı. İdeoloji, toplumsal gerçekliği mevcut bilişsel dayanaklarımız çerçevesinde tanımlamamız ve bu gerçekliğe uyum ve uyumsuzluğumuzun ahlaksal gerekçelerini ihtiva eden bütünleştirici bir düşünsel ifadedir. İdeoloji bizim onayladığımız veya karşı çıktığımız bir iktidar sistemi koşullarında varlık kazanır. Önemli olan bizi ikna edebilecek güçte olmasıdır. İdeoloji gerçekçi değildir. İdeoloji kuşatıcı, dışlayıcıdır.

İdeolojilere karşı çeşitli ön yargılar vardır. Weber ideolojilerin iflas ettiklerini söylemektedir. İdeolojileri savunan kişilerin de söyledikleri şeyleri yapamadıklarını ve bu nedenle bir tutarsızlık söz konusu olduğunu ifade eder.

İdeoloji aynı zamanda modernleşmedir. İnsanın hayatını düzenlemede daha özgürdür. Kültürel, dinsel düşüncelerden bağımsızdırlar. İdeolojiler modernitenin bir ürünüdür. Genel ideolojiler komünizm, faşizm gibi bütün hayatın safhalarını denetlemektedirler.

Marx ise radikal bir tavır içinde ideolojiyi ele aldı. Ona göre düşüncenin özünde ideoloji üst yapının öğesidir. İdeolojiler aslında gerçeği kapatmak, gerçek olanı yansıtmayıp zıt olanı çıkarmaktadır. Bütün toplumsal gerçekliklerin özünde ekonomik faktörler vardır. İdeoloji, eşitsizlik durumunu ört pas etmek için oluşturulmuştur.  İdeoloji, eşitsizlik ilkesini devam ettirmek için kullanılan bir araçtır. Birileri diğerlerinin emeğini sömürmektedir. Bu sömürü ilişkisini ört pas etmek için ideolojiler vardır. Bu fikirleri şekillendirenler ise aydınlardır. Aydınların sisteme karşı muhalif düşünceleri vardır. Halkın düşüncelerini siyasi açıdan dile getirmişlerdir. Toplumsal vicdanın tercümanıdırlar.

ideolojiDreyfus olayını ele aldığımızda Yahudi düşmanlığını bir Yahudi’yi suçlu kabul etmekle gösteriyorlar. Halkın düşüncelerini etkiliyorlar. Halkın duygularını istismar ederek düşmanlıktan dolayı o kişiyi feda ediyorlar. Aydınlar ise toplumu sağduyulu olmaya çağırıyorlar. Bu olayla ilgili makaleler yazıyorlar. Fakat bu makaleler yasaklanıyor. Bu kişiler sürgüne gönderiliyor. Aydınlar halka yol göstermeye çalışırken engelleniyorlar. Aydınlar topluma gerçekleri anlatmak için çalışmışlardır. Ön yargıların yanlış olduğunu ifade etmişlerdir. Bu sebeple kişilerin cezalandırılmasının yanlış olduğunu savunmuşlardır. Ama bu düşünceleri savunanlar, engellenmişlerdir.

Bizde ise aydınların temel işlevi yurtdışına gidip geldiklerinde Avrupalılara imrenerek onların fikirlerini Osmanlı’ya taşımak. Dağılmakta olan bir devlet var ve reformların yapılması gerek. Aydınların toplumu ikna etmeye çalışıyorlar. Toplumu batılı değerler çerçevesinde yönlendiriyorlar.

admin Yazar

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir