İktisat Politikası Nedir?

Politik iktisat, siyaset ile iktisadın kesiştiği alandır.Bir taraftan iktisat ilminin kurallarını diğer taraftan da siyaset ilminin kurallarını inceleyen ve bu kuralları devletin ekonomik rolünü belirlemek, açıklamak ve düzenlemek için bir araya getiren bir birimdir.

Politik İktisadın Temel Soruları;

  • Devletin ekonomideki rolü nedir?
  • Devlet ekonomide nasıl bir rol oynamalıdır?
  • Devlet oynadığı ekonomik rolü daha iyi şekilde nasıl oynar?

Politik iktisadın çıkış nedeni ferdi tercihlerdir.Ama sonuçları toplumsaldır.Bu ferdi tercihlerin toplumsal tercihlere nasıl dönüşeceği, ekonomik ve politik kurumsal yapıya bağlıdır.Ekonomik ve politik kurumsal yapı toplumun ideolojisine göre belirlenir.

 

admin Yazar

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir