İnsangücü Planlamasının Aşamaları

İnsangücü Planlama Sisteminin şematik bir modeli aşağıdaki şekilde verilmiştir.

İnsangücü planlaması yapılırken, gözönüne alınması gereken en önemli husus işletmelerin gelecekteki hedeflerinin belirlenmesidir.Hedeflerin belirlenmesi, insangücü planlamasının ilk ve temel aşamasıdır.Hedefler belirlendikten sonra mevcut insangücü kaynağı belirlenir ve bunların yardımıyla gelecekteki insangücü tahmini yapılır.

Diğer bir aşama ise personelin tedariki, seçimi ve yerleştirilmesidir.Terfilerin, transferlerin, işten çıkarmaların ve emekliliğin önemi bu aşamada ortaya çıkmaktadır.Özetle, insangücü planlamasının temel aşamaları dört bölüm halinde toplamak mümkündür:

  1. İşletmelerin Hedefleri ve Planları
  2. Mevcut İnsangücü Kaynağı
  3. Gelecekteki İnsangücü Tahmini
  4. Uygulama Problemleri

İnsangücü planlamasının süreci, işletmeden işletmeye birtakım farklılıklar gösterse bile yukarıdaki temel aşamalarda fazla bir değişiklik olmamaktadır.

admin Yazar

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir