İş Analizi İçin Gerekli Veriler

Bir iş analizi çalışmasına başlamadan önce, elde edilmesi gereken bilgilerin kararlaştırılması gerekmektedir.Toplanacak bilgilerin yapısı, kullanım alanlarına göre belirlenmektedir.Genel olarak bir iş analizi çalışması için elde edilmesi gereken bilgiler şunlardır; (IVANCEVICH.1998)

  • İşin Kimliği ve Yeri: Bu başlık altında işin adı, yeri, bu bilgilerin toplandığı tarih, bu işi yapan çalışanın adı, gözetimcinin adı ve iş ünvanı, bağlı bulunduğu ve rapor ettiği organizasyon birimi ve işin tanındığı diğer adlar ve girdiği iş sınıfı gibi veriler belirlenir.
  • İş Görevleri: Bu grup içerisinde, işle ilgili tüm görevler, ödevler ve sorumluluklar belirlenmeye çalışılmaktadır.Çalışan neleri, nasıl, niçin ve ne zaman yapıyor? sorularının yanıtları elde edilmelidir.Ayrıca ele alınan işin işletme yapısı içindeki yeri, diğer işlerle ilişkileri açığa çıkarılmalıdır.
  • Fiziksel Gerek ve Beceriler: Hangi alet, aygıt, malzeme, yöntem ve işlemlerden yararlanıldığını belirten ve fiziksel eylem ve çaba gerektiren ödevler bu başlık altında incelenmektedir.Bu; yürütme, kaldırma, bükülme, çömelme, tırmanma ve oturma gibi faaliyetleri içerebilir.Ayrıca el becerisi, göz-el-ayak uyumu, motor koordinasyonu ve renk farklılaştırma gibi fiziksel becerilere ilişkin veriler toplanmalı ve işin gerçekleştirilmesinde bunlara ne ölçüde ihtiyaç duyulduğu belirtilmelidir.
  • Öğrenim Gerekleri: Bu gerekler, işi başarmak için zorunlu olarak düşünülen, başta alınan yaygın eğitim ile beraber özel kurs ve teknik eğitim dahil, en az biçimsel öğrenim düzeyini içermektedir.
  • Özel Bilgi-Beceri Gerekleri: Öğrenim ve deneyim terimleriyle ortaya konulamayan bazı özel bilgi gerekleri, iş analiziyle belirlenmesi gereken başka bir husustur.Bunlar; belirli materyaller, süreçler,teçhizat, sistemler, ürünler veya diğer konular hakkındaki bilgilerdir.
  • Deneyim: Bir çalışanın işini yapabilmesi için gerekli olan en az deneyim süresi ve türü, nesnel ve yıl veya ay olarak nicel terimlerle ifade edilebilir.Bunlar, analizi yapılan iş ile ilgili en önemli bilgi türüdür.
  • Kişilik Gerekleri: Bir bireyin özel bir duruma uyma ve başkalarıyla uyumlu olarak çalışma yeteneği, belirli bir işi gerçekleştirmedeki başarısı üzerinde teknik becerilerden daha büyük bir engel oluşturmaktadır.Bu bakımdan sosyal beceriler, yargılama, kişisel girişim, işbirlikçi olma, yaratıcılık kabiliyeti ile zihinsel dikkat ve atiklik durumuna ilişkin bilgiler belirlenmelidir.Bu gerekler, genelde tanımlanması en güç olanlardır.
  • Sorumluluklar: Çalışanlara yüklenecek birçok türde sorumluluk vardır.Bunlara örnek olarak; diğer işgörenlerin gözetimi, üretim süreci ve teçhizat, güven ve itimat, işletmenin fonlarını kullanma, güvenlik sorumluluğu vb.Yüksek kademe işleri gibi belirli işler için sorumluluk faktörleri, işin ücretini ve statüsünü belirlemede ağırlık kazanmaktadır.Buna göre, her işin gerektirdiği sorumluluklar da iş analiziyle toparlanacak bilgiler arasındadır.
  • Çalışma Koşulları: Çalışanın içinde çalışması gereken çevreyle ilgili, aydınlatma, gürültü, nemlilik oranı, açık hava ya da kapalı işyeri, yağ, toz durumu vb. belirlenecek çalışma koşullarından bazılarını oluşturmaktadır.
  • Tehlikeler: İş analiziyle, işlerin ne gibi tehlikeler gösterdiği belirlenmeye çalışılır.

admin Yazar

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir