İş Analizi ve Genel Kavramları

Ücret yönetimi, seçme-yerleştirme, eğitim-gelişim, kariyer planlama, yedekleme, performans yönetimi gibi tüm insan kaynakları işletim sistemlerinin kurulmasında ilk adım organizasyonu yapılmakta olan işlerle ilgili sistematik verilerin toplanmasıdır.İş Analizi kavramı pek çok İKY fonksiyonları için en önemli bilgi kaynaklarından biri olduğu için, İKY’nin köşe taşı olarak da nitelendirilir.İş analizinde mühendislik ve sosyal birimlerden yararlanılarak görülen işlerin teknik ve sosyal analizlerinin yapılması söz konusudur.İş analizi işlerin nasıl yapılacağı değil, nasıl yapıldığının, ayrıntılarının ve çevresel durumunun ortaya konulması olarak tanımlanabilir.

Başka bir tanımla, bir organizasyonda bulunan işlerin ya da iş gruplarının, -genellikle dengeli bir ücret yapısı oluşturmak ya da iş tanımları gibi çıktıklarını İKY fonksiyonlarında kullanmak amacıyla- aralarındaki fark ve benzerlikler, kolaylık ve zorluklar, gerektirdiği yetkinlikler açılarından değerlendirmek, sınıflamak ya da puanlandırmak amacıyla yapılan sistematik çalışmaların bütününe İş Analizi denir.

İş analizi çalışmalarının kullanım alanları; dengeli bir ücretlendirme sistemi tasarımının yanı sıra, iş tanımlarının ve şartnamelerinin hazırlanması, iş tasarımı, personel planlama, personel tedarik ve seçme, performans değerlendirme, eğitim ve gelişim, kariyer planlama, stratejik planlama gibi hemen hemen tüm İKY fonksiyonlarıdır.Gerek iş analizinde gerekse İKY fonksiyonlarında görev, iş, pozisyon, iş ailesi ve iş grubu, iş tanımları gibi kavramlar sıklıkla kullanılmaktadır.Bu kavramların anlamları ilerideki çalışmalarda karışıklık oluşturmaması açısından aşağıda verilmiştir.(TRACEY.1997)

  • Görev (Task): Belirli bir amacı olan ve bir bütünün parçasını oluşturan, bir çıktı almak amacıyla yapılan faaliyettir.Genellikle bir pozisyonun ve kişinin birden fazla görevi vardır.
  • Hizmet (Duty): Birbiriyle bağlantılı görevler bütünüdür.Örneğin güvenlik hizmeti birden fazla görev (faaliyetten) oluşur.Yine bir pozisyonun ve kişinin birden fazla alanda hizmet vermesi olasıdır.
  • Pozisyon (Position): Bir çalışan tarafından gerçekleştirilen hizmetler ve görevlerin bütünü, yapılan işin sıfatıdır.
  • Meslek (Occupation): Farklı organizasyonlardaki benzer işler.
  • İş (Job): Bir pozisyona ait olan ve genellikle benzer hizmetlerden oluşan görevler bütünüdür.
  • İş Şartnamesi (Job Specification): Bir işte etkin bir performans sağlayabilmek için gerekli bilgi, beceri, yetenek, özellik ve diğer karakteristiklerin yazılı olduğu metin.
  • İş Tanımı (Job Description): Yazılı iş özeti.
  • İş Ailesi (Job Family): Benzer hizmetleri olan iki ya da daha fazla iş grubu.

admin Yazar

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir