İş Analizini Yapacak Analistin Özellikleri

İş analizi, kolay olmayan bir incelemedir.Böyle güç bir işin başarıyla yapılabilmesi için iş hakkındaki bilgileri toparlayacak analizcilerin seçimi ve eğitimi konusu önem kazanmaktadır.Başarı, bu kişilere bağlı olacağından, onların teknik bilgiye sahip olmaları yanında sosyal konuları inceleyip araştıracak bir niteliğe ve bilgi birikimine sahip olmaları gerekmektedir.

Bir analistin sahip olması gereken nitelikler, temelde “kişisel” ve “zihinsel” olmak üzere iki başlıkta incelenir.(SHERMAN&BOHLANDER&SNELL,1998)

a)Kişisel Nitelikler

 • Başkalarıyla uyum içinde geçinebilme
 • Başkalarıyla görüşme ve konuşabilme yeteneği
 • İyi görünüşlü olma
 • Anlayışlı ve sabırlı olma
 • Nazik, sıcak ve dostça davranabilme
 • Tarafsız olma
 • Kendine güven

b)Zihinsel Yetenekler

 • Verileri analiz etme ve yorumlama yeteneği
 • İşleyiş planlarını düzenleme ve yürütme yeteneği
 • Kelimeleri anlama ve etkili olarak kullanma yeteneği
 • Kısa ve açık yazabilme yeteneği
 • Kendi başına çalışabilme yeteneği

Sayılan bu özelliklerin tümünü kendinde barındıran bir kişiyi bulmak çok güç ve hemen hemen imkansız bir iştir.Ancak genelde analistlerin bu niteliklere sahip kişiler olması gerekmektedir.Analist seçiminde de bu nitelikler, ölçüt olarak alınmalı ve mümkün olduğunca bunlara yaklaşılmaya çalışılmalıdır.(IVANCEVICH,1998)

Analistlerin seçim ve eğitimi, işle ilgili verilerin sağlıklı bir biçimde toplanması ve değerlenmesi açısından önemlidir.Bu konudaki amaca ulaşılması, analistlere olduğu kadar onların çalışma yöntemlerine ve hazırladıkları formlara da dayanır.Analistlerin seçilmesinde normal personel tedarik sürecinde de olduğu gibi üç kaynağa başvurulur:

a)İşletme İçinde Seçim

Analistlerin işletme içerisinden seçilmesi durumunda, aranan niteliklere sahip elemanlar belirlenerek çalıştıkları birimlerin yöneticilerinden izin alınarak analist olarak yararlanılır.Analistlerin işletme içinden belirlemenin bir takım avantajları vardır.Bunlar:

 • Personel ve analistlerin birbirlerini tanımalarından dolayı işbirliği eğilimi ortaya çıkacaktır.
 • Analistler kendi aralarından birileri, arkadaşları oldukları için personel arasında memnuniyet oluşturur, inceleme kolaylaşır.
 • İşletmeye yabancı olmayan bu analistlerin işletme faaliyetlerini yakından tanımaları nedeniyle ilerde çalışmaları bitip işlerinin başına dönünce verimliliklerini arttırıcı ve işletme için yararlı bilgi ve görgüye sahip olmaları aynı zamanda sağlanmış olur.

Bu üstünlüklerinin yanında; analizi yapacak kişilere yöneticilerin yeterince izin vermemesi, analiz için eğitime tabi tutulan elemanların analiz sonucunda eski görevlerine yerleştirilmelerinin bir takım güçlükleri ve uyumsuzlukların ortaya çıkması gibi sakıncalı yönleri de vardır.

b)İşletme Dışından Seçim

Analiz işlemleri, iş analistleri konusunda uzmanlaşmış işletme dışı bir kuruluşa bırakabilir.Ancak böyle bir kaynağın da bazı avantajları ve dezavantajları vardır.

Dış kaynakların kullanılması sayesinde işletmenin normal çalışması aksamayacak, hazır eğitilmiş uzmanlar analiz işlemini yapacaktır.Fakat bu analistler uzman kişiler olsalar da, işletmeye yabancı olmaları nedeniyle işletmenin örgüt yapısını, işletmenin eylem ve geleneklerini bilemeyeceklerinden dolayı, bir takım güçlüklerle karşılaşabilirler.Bunun yanısıra söz konusu kişilere işgörenler tarafından tepki gösterilebilir ve hatta gerektiği biçimde onlara yardım olunmayabilir.Ancak analistler, işletme hakkında bilgilendirilip o işletmede çalışanlara da gerekli açıklamalarda bulunulursa bu açıdan doğabilecek sakıncalara en aza indirilebilir.

c)Analiz İşinde Uzman Danışman Kuruluşlarından Yararlanma

Buna göre danışman kuruluşun görevlendirdiği bir iş analizi uzmanı veya yöneticisi, işletme personeli arasından seçilen analist adaylarını eğiterek analiz işlemlerinde yönlendirebilir.Böylece işletme içinden seçilenler, hem işletme faaliyet ve gelenekleri hakkında bilgi sahibi olacaklar, hem de analiz tekniklerini öğreneceklerdir.Daha da önemlisi, danışman kuruluşla ilişki kesildikten sonra analiz programını sürdürebilecek elemanlara işletmenin artık sahip olmasıdır.

İş analizi yapacak kişilerin seçiminden sonra, analizcilerin eğitimi konusu gelmektedir.Eğitim çalışmalarında şu hususlar üzerinde durulmalıdır:

 • Analistlerin nasıl yürütüleceği
 • Analistlere neyi, nasıl yapacakları ve kullanacakları formlar hakkında bilgi veren dersler ve yayınlar vermek
 • Onlara, personelle yapacakları görüşmelerin bir uygulamasını yaptırmak ve karşılaşabilecekleri sorunlar konusunda bir tartışma açmak.

admin Yazar

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir