İş Yerinde Mobbing

Mobbing, bir grubun başka bir gruba veya bir kişiye uyguladıkları psikolojik veya fiziksel baskı ve tacizdir.Mobbing genelde kamu ve hiyerarşinin olduğu yerlerde görülür.Çalışılan iş yerinde makam ve rütbe sıralaması mevcut ise mobbing uygulayan ve buna maruz kalan insanların olduğu bilinmektedir.

Mobbing önceleri çocukların birbirine yaptığı baskı ve dışlama sonucunda ortaya çıksa da 1950’den sonra iş yerlerinde de bu durumun görüldüğü ve fazlasıyla maruz kalan insanların bulunduğu ortaya çıktı.

Mobbinge maruz kalanlar duygusal bir saldırı ve bulunduğu ortamdan dışlanma ile bunalıma sokularak pes etmesi sağlanır.Mobbing özellikle ticari bir iş içinde olmayan yerlerde daha fazla görülmektedir.Örneğin askeri ortamlarda fazlasıyla görülmektedir.

Mobbinge Kimler Maruz Kalır?

İş yerinde sevilen, verilen işleri en düzgün şekilde yapan, ona öğretilen değerlerden vazgeçmeden kimsenin karşısında eğilmeyen, dürüst ve sahip olduğu yeteneklerden dolayı kıskanılan insanlara karşı uygulanır.

Mobbing Uygulayan İnsanların Amacı Ne?

Sahip olduğu ortak düşünceyi kabul ettirmek, insanlara karşı kin duygusu beslemekten hoşlanmak, can sıkıntısından dolayı insanlarla uğraşmak ve sahip olduğu önyargılar dolayı insanları taciz etmek temel amaçlar arasındadır.

İnsanları sürekli aşağılama, insanların iş yerinde sosyal ağını keserek yalnızlığa itilmesini sağlamak, iftira atarak karalamaya çalışmak ve iş yerindeki en ağır en pis ve en kötü işleri sürekli olarak aynı kişiye vermek mobbing örnekleri olarak verilebilir.

Mobbinge maruz kalan kişiler özgüvenini yitirmemeli, yapılanlar hakkında kanıt oluşturarak yapan kişileri yargı önüne götürmelidir.

 

admin Yazar

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir