İşaret Dili Hakkında Bilinmesi Gerekenler

İşaret dili, işitme engelli insanların diğer insanlarla ve kendi aralarında iletişimlerini sağlamak için, el ve mimik hareketlerini kullandıkları görsel bir dildir. İşaret dilinin kendine has parmak alfabeleri bulunmaktadır. Ancak her şey parmaklarla söylenmemektedir.İşaret dilinin de kendine has bir gramer yapısı ve kelime haznesi vardır. İşaret dili sembolleri sayesinde iletişim sağlanır.

Türk işaret dilinde şu ana kadar 1500’e yakın kelime tespit edilmiştir. Ama bunun daha fazla olduğu bilinmektedir. Bunlar sadece yapılan araştırmalar sonucu belirlenmiş 1500 kelimedir. Türk işaret dilinin kökeni Osmanlı saraylarına dayanan ve padişahlara yakın hizmette bulunan işitme engelli kişilerin ve padişahın aralarında kullandıkları bir dildir. Bu yıllardan öncede kullanıldığı düşünülmektedir. Ama ne şekilde ve hangi amaçla kullanıldığı şu ana kadar ki araştırmalar sonucuna göre bilinmemektedir.  İlk işitme engelliler okulu Osmanlı’larda  2. Abdülhamit tarafından kurulmuştur. 1902 yılında kurulan bu okulun adı Yıldız Sağırlar Okulu’dur. 1953’te çıkarılan kanunla bu okulda işaret dili kullanılması yasaklanmıştır. Bunun sebebi ise işaret dilinin çocukların konuşmasını engelleyeceği düşüncesi ve işitme engellilerin eğitiminde sözel eğitimin şart olduğudur. Yıldız da bulunan bu okul daha sonra Fatih İşitme Engelliler Okuluna taşındı.

işaret dili

İşaret dili çok küçük yaşlardan itibaren öğrenilebilir. İşaret dili öğrenmenin belli bir yaş sınırlaması yoktur. Her ülkenin kendine has işaret dili vardır. Her ülkenin işaret dili, o ülkenin kültürünü yansıtmaktadır. Uluslararası organizasyonlarda kullanılmakta olan uluslararası işaret vardır. Ancak bu, dil olarak kabul edilmemektedir. Uluslararası işaret ile bir dünya kongresinde katılımın geneline konular rahatlıkla anlatılabilir. Böylelikle ülkelerin geneline hitap edilmiş olunur. Çünkü normalde Türk işaret dili ile Alman işaret dilini bilen kişilerin karşılıklı işaret dilleri ile konuşup anlaşması zordur. Tıpkı konuşma dillerinde olduğu gibi,işaret dilleri de birbirlerinden çok farklıdırlar.

Dünyada kabul edilen 44. işaret dili Türkiye’nin işaret dilidir. 2005 yılında çıkan kanun ile kabul edildi.

Türk dili ile Türk işaret dili gramerleri de birbirinden farklıdır.Birkaç örnek verebiliriz. Türk işaret dilinde son ek yoktur. ”Mi” soru eki yoktur. Yüz ifadesi ile bu ek sağlanır. Fiillerin olumsuz hali değil kelimesi getirilerek yapılır. Örneğin; gitmek değil gibi…

admin Yazar

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir