İşkoliklik İle İşe Bağlılık Arasındaki Farklar

İşkolikler işleriyle çok fazla meşgul olduklarından dolayı ailelerine, sosyal aktivitelere, çevrelerindeki dost, akraba, arkadaşlara zaman ayıramazlar. Dinlenme ve boş zamanlarını değerlendirme adına aktivitelerde bulunamazlar. İşkolikler kendilerinden beklenen performansın çok üzerinde çalışırlar. Gece gündüz demeden işlerine odaklanırlar ve sürekli olarak işleriyle ilgili şeyleri düşünürler.

İşkolikler üç tip olarak görülür. Zorunlu bağımlı işkolikler, çalışmayı akıllarından bir türlü çıkaramazlar. Sürekli olarak gereğinden fazla çalışırlar. Akıllarında hep iş vardır.

işkoliklik

Mükemmeliyetçi işkolikler, boş zaman aktivitelerine katılmak ve arkadaşlarıyla buluşmayı ödüllendirildiklerinde yapmaları gereken bir şey olarak görürler. Çalışmak onlar için ödüllendirilmesi gereken bir davranıştır.

Başarı odaklı işkolikler, kariyer yapmak için çalışırlar. Çevresindekileri çalışmaları konusunda yönlendirirler. İş dışı aktivite ve sorumluluklarından iş için fedakarlık ederler.

İşkolikler stres, endişe halinde yaşarlar. Kendilerine ve çevrelerine olumsuz etkiler verebilirler. Sürekli ve aşırı bir şekilde çalışmalarından dolayı fiziksel ve ruhsal rahatsızlıklarla baş başa kalabilirler. Stresten dolayı hatalar yapabilirler ve iş kazalarına neden olabilirler.

İşkoliklik normal bir davranış değildir. Ama işe bağlılık normal bir davranıştır. İkisi birbirinden çok farklıdır. İşe bağlı olan kişi, işiyle ilgili olumlu duygulara sahiptir. İşkoliklik bir tutum yada inanç değildir. Birey işten doyum aldığında bu bağlılığı hisseder. İşkolikler işten doyum almazlar. Sürekli çalışma peşindedirler. İşine bağlı bireyler farklı işlerde çalışmaya başlayınca bu bağlılıkları devam etmeyebilir. Ama işkolikler hangi işe girerlerse girsinler benzer davranışları gösterirler. İşe bağlı bireyler ailelerini ve çevrelerini ihmal etmezler. Dinlenmeye, eğlenmeye de zaman ayırırlar.

İşkoliklerde duygusal bağlılık olmasa da sürekli olarak çalışırlar. İşe bağlılıkta yaptığı işten memnun olma, iş arkadaşlarıyla çalışmaktan zevk alma, iş ortamında rahat etme gibi etkenler vardır. İşe bağlılıkta çalışmaya verilen değerden bahseden bir kavram vardır. İşkolikler ise sorunlarından uzaklaşmak adına çalışırlar. Ya ailevi sorunlarından dolayı, ya sevdikleri birini kaybetmenin verdiği boşluğu doldurma ve üzüntüyü unutma adına, yada kendini değersiz hissederek bunu çalışarak kapatacağını düşündüğünden dolayı sürekli olarak çalışma isteği içinde olur.

admin Yazar

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir