İşyerinde Yönetime Katılmanın Yarar ve Zararları Nelerdir?

İşyerinde yönetime katılmak farklı görüşleri kapsayan bir konudur.Kimileri çalışanlarının yönetime katılmasını ister ve faydalı görürken kimi patronlar bunu zararlı görür ve katılımı istemez.Şimdi bu yarar ve zararları  madde madde kısaca açıklayalım.

Yönetime Katılmanın Yararları

 • Çalışan insanların yönetime katılması sonucunda motivasyonu artacak ve kendi görüşlerinin alınması onları daha iyi hissettirecektir.Ayrıca işi yapanların daha sağlıklı düşünceler sunacağı görüşüyle işler daha verimli ve daha kaliteli yapılacaktır.
 • Bir diğer faydası da bir grubun özelliklerini ve tutumunu değiştirmek bir kişininkini değiştirmekten çok daha kolaydır.Bir sinerji ortamı oluşturularak grup tamamen istenilen tutum ve özelliklere yönlendirilebilir.
 • Astların yöneticilerini daha iyi süzerek onların davranışlarını inceler.İlerde onların yerlerini aldıklarında karşıkarşıya kalacakları problemleri görerek iyi bir şekilde tecrübe kazanması sağlanabilir.Yani karşılıklı bir gelişme olur ve bu da işyerine iyi bir şekilde yansır.
 • İnsanın sahip olduğu kişisel amaçların örgütün amaçlarına iyi bir şekilde oturmasına olanak sağlar.İnsan tatmin olmak ister ve yaptığı işlerden saygı ve tebrik görmek ister.Yönetime katılan insanların egolarının tatmin olacağı ve kendilerini daha özel hissedeceği ortaya konmuştur.
 • Klasik yönetimin sahip olduğu katı ve baskıcı yönetime son vererek daha esnek ve katılımcı bir yönetim oluşturulur.Daha fazla görüş alınarak katılım artar, ilerleme hızlanır.
 • İş yerinde mutlu olmayan insanlar işten ayrılmak ve daha iyi bir grup içinde çalışmak isterler.İnsanların birbirini daha iyi tanımasını ve ilişkilerin daha samimi olmasını sağlayarak işten ayrılmaları azaltır.
 • Son olarak ta kararın herkes tarafından alınmasından dolayı karara karşı koymaların önüne geçilmiş olunur.

Yönetime Katılmanın Zararları

 • Yöneticilerin astlarıyla samimi olması astları üstündeki denetim ve yetkiyi azaltacağı, düzenin zor sağlanacağı ve yöneticilerin karar mekanizmasının azalacağı savunulmaktadır.
 • Yönetime karşı grup tarafından bir karşı kuvvet oluşturulabilir.Kendilerini daha güçlü görmelerinden ötürü alınan kararlara toplu bir şekilde direnebilirler.
 • Bilimsel olarak fazla bir bilgiye sahip olmadan verdiği görüşler doğrultusunda alınan kararlar yarardan çok zarar getirebilir.
 • Sendikayı zayıflattığı düşüncesi ile işyeri-sendika arasında gerginlik yaşanabilir.Onlara göre işçilerin tek savunucuları sendikalardır.
 • Bir önceki maddeye benzer şekilde sınıf ayrımının daha da fazla açılacağı düşünülmektedir.Yani zaten zengin yönetici kitlesine daha fazla yardım ederek onları daha da zenginleştirmiş olunur.Bu da ayrımın daha da fazla artmasına neden olur.
 • Diğer bir karşı görüşte mülkiyet hakkını elinde bulunduran insanların yönetim hakkını paylaşmak istememesidir.

Sayılan bu sakıncalı ve zararlı görüşlere rağmen günümüzde fazlasıyla kullanılmaya başlanmış olan yönetime katılma büyük katkılar sağlamaktadır.

admin Yazar

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir