Kaç Çeşit Haram Vardır ?

Haram, iki şekilde ifade edilmektedir. Haram liaynihi ve haram ligayrihi olarak ikiye ayrılmaktadır. Haramlık hükmü haram kılınan şeyin özündeki kötülükten dolayı ise haram liaynihi denilmektedir. Ölü hayvan etini yemek, şarap içmek, kumar oynamak, zina etmek, hırsızlık yapmak, haksız yere adam öldürmek gibi haller haram liaynihi grubuna girmektedir.

Bazı yasaklar özü itibari ile haram değildir ancak yapıldığı takdirde harama bulaşma ihtimali vardır. Bunlar haram ligayrihi grubuna girer. Cuma günü ilk ezan okunmaya başladığı andan iki rekatlık farz kılınıncaya kadar geçen zaman içerisinde alışveriş yapılmaması gerekir. Bu dolaylı olarak yasaklanmıştır. Özünde bir yasaklık yoktur. Ancak Allah o saatte alışveriş yapmayı yasaklamıştır. Başkasının malını haksız yere yemek de bu gruba girer. Çünkü malın sahibinden izin alınmamıştır. Mesela bir bahçenin kenarından geçerken çok güzel yola sarkış meyveleri görüyorsunuz. Bahçenin sahibinin haberi olmadan o bağdan bir şey yemek haramdır.

kabenin kapısı

Dinen yenilmesi, içilmesi, giyilmesi, kullanılması yasaklanan işlerin üretilmesi de yasaktır. İmalatının yapılması da haramdır. Ağızdan alındığından yada vücudun herhangi bir yerinden verildiğinde insanı sarhoş ediyorsa uyuşturucu gibi bunları üretmek, satmak haramdır. Müslüman olanların ticaret yapmak maksadıyla dahi olsa domuz çiftliği kurup, domuz üretmeleri ve satmaları caiz değildir. Tüm iş kollarında gayri meşru şekilde hareket etmek, kamuya ait mallara zarar vermek haramdır.

İpek kumaşından yapılmış her türlü elbise ve aksesuarlar erkeklere haramdır. Altın erkeklere haramdır. Bunları kullanmaları haramdır. Hanımların vücut hatlarını belli edecek şekilde dar olan kıyafetleri giymeleri ve şeffaf içini belli edecek kıyafet giymeleri haramdır. Domuzdan mamul edilen her türlü süs eşyası haramdır. Hiç sebep yokken kişinin vücuduna estetik yaptırması dinen uygun değildir.

Aile hayatında eşlerin birbirlerini aldatmaları haramdır. Hamilelik döneminde bebeğin zayi olmasına sebep olacak hareketlerden kaçınmalıdırlar. Çocukların ruh ve beden sağlığını ihmal etmek dinen uygun değildir. Çocukların eğitiminin önünde engel olan şeyleri ortadan kaldırmaları gerekir. Aksi takdirde vebal altında kalırlar ve haram işlemiş sayılırlar. Anne ve babaların görevi çocukların tahsil hayatını sağlamaktır. Bu konuda yardımcı olmaktır.

admin Yazar

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir