Kaligrafi Nedir ?

Kaligrafi, Yunanca güzel anlamına gelen “kallos” ve yazı anlamına gelen “graphos” kelimelerinden oluşan güzel yazının bir ifadesidir. Görsel sanatların önemli bir parçasıdır. Her ülkenin kendine özgü bir kaligrafisi olmalıdır. Osmanlı İmparatorluğundan günümüze kadar gelen hat sanatı bunun en çarpıcı örneğidir. Günümüzde en yaygın olan kaligrafi, Batı kaligrafisidir.

Ülkemizde kaligrafi açısından kavram kargaşası vardır. Hat sanatı, güzel yazı sanatı gibi yerine oturmayan birçok kelime vardır. İlk yazı örnekleri Sümerler döneminde muhasebe defteri tutma amaçlı olarak yapılan şekilsel grafiklerdir. Mezopotamya’daki bu grafikler gelişerek  insan eşya hayvan figürlerinden oluşmuş sembolik alfabe yöntemidir. Şekillerden çizgilerden alfabelere dönmüştür.

Kaligrafi sanatını öğrenmek için belli bir yaş  sınırı yoktur. Herkes öğrenebilir. Engelli kişilerde bu sanatı öğrenebilir. Özel yetenek kişileri hızlandırıcı bir etki sağlar. Kişiye göre  öğrenme süreci değişiklik gösterir. Bu sanatı öğrenmek isteyen rahatlıkla bu sanatı öğrenebilir.

Kaligrafi sanatı bir kalem sayesinde icra edilmektedir. Ortaya bir sanat eseri çıkarmak için teknik ekipmanlarında olması gerekir. El yazısı ile yazılan dilekçelerde kaligrafi ile yazılan bir yazı kişileri daha mutlu etmektedir. Davetiyelerde, logo tasarılarında, mektuplaşmalarda, çeşitli yazışmalarda, dekoratif ürünlerde kullanılmaktadır.

kaligrafi

Kaligrafi de birçok yazı karakteri vardır. Farlı yazım stilleri de vardır. Çin, Japon, Kore kaligrafilerinde fırça tekniği kullanılır. Sadece fırçalı kalemle yazılır. Dünyada en çok kullanılan ve aktif olan kaligrafiler, Japon kaligrafisi, Hint kaligrafisi, İbrani kaligrafisi,  Çin kaligrafisi, Yunan kaligrafisi, Batı kaligrafisi, Arap kaligrafisidir. Yazı yazmak bir ifade yöntemidir. İfadeleri de gösterişli bir yazı ile yazmak duyguları en güzel şekilde ifade etmeye yardımcı olmaktadır. Kaligrafi konusunda çok sayıda üstadın çalışmaları vardır. Bu sanatı diğer nesillere aktarmak için çeşitli yerlerde kaligrafi eğitimi veren yerler mevcuttur. Bu sayede kaligrafi sanatının diğer nesillere aktarılması sağlanmış olur. Kaligrafiye ilgi ülkemizde çok yoğundur. Özellikle gençler yazıların bu şekilde yazılmasını hayranlıkla izlemektedirler. Ve kendileri de bu şekilde yazılarını yazmayı istemektedirler. Bu konuda bu sanatın üstadlarından eğitim alarak hem hobi amaçlı hem de iş amaçlı bu sanatı kullanmaktadırlar.

admin Yazar

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir