Karl Marx’ın Görüşleri

Karl Marx‘a göre bürokrasi hakim sınıfın aygıtıdır. Sermayeyi elinde bulunduran sınıf bürokrasidir. Ve hakim sınıf bu durumu baskı aracı olarak kullanır. Özel çıkarlar, yönetimi elinde bulunduranların çıkarlarını ifade eder. Genel çıkarlar ise, halkın çıkarlarıdır. Yönetenler özel çıkarlarını genel çıkarlar gibi göstererek halk üzerinde tahakküm  kurmaya çalışırlar. Karl Marx, bürokrasinin sınıf çatışmasını engelleyeceğini düşünmektedir.

Bürokrasi halk için kapalı bir kutudur. Sadece içindekiler olan biteni anlamaktadır. İçerdeki olayların karmaşıklığı dışarıdakiler tarafından anlaşılamaz. Kanunları sıradan insanlar anlamaz. Yapılan işler gizlilik içerisinde yürütülmektedir.

Karl Marx
Karl Marx

Karl Marx’a göre egemen sınıf sömürüyü kullandığı sürece bürokrasi olacaktır. Ancak sınıfsız bir toplum gerçekleştiğinde bürokrasi kaybolacaktır. Karl Marx gelecek adına umutludur. Bir gün bürokrasi kaybolacak ve sınıfsız bir topluma kavuşulacak umudunu hep taşımaktadır.

Karl Marx’a göre bürokrasi geçici ve asalak bir süreç taşır. Bürokrasi sadece mevcut yapıyı korur. Yöneticilerin imtiyazını sürdürür. Karl Marx, bürokrat sınıfı inisiyatif kullanmadığından dolayı suçlamaktadır. Aslında bürokrasi sınıfa değer vermez. Kariyer, prestij, terfi gibi değerler bürokrasi içerisinde var olan çocukça bir savaştan başka bir şey değildir. Karl Marx’a göre komünist toplumda bürokrasi olmayacaktır. Karl Marx, evrensel değişim teorisi içerisinde bürokrasiyi ele almaktadır.

Sınıf ayrımının temeli, üretim araçlarının özel mülkiyetine dayanmaktadır. Marksist sınıf anlayışının temeli burada yatmaktadır. Üretim araçlarına sahip olanlar bir sınıf meydana getirirler. Üretim araçlarına sahip olmayanlar da ayrı bir sınıf oluştururlar. Kapitalist toplumlarda geçimini sağlamak için emeğini satmak zorunda olan sınıfın adı proletaryadır. Ancak işçi sınıf emeğinin tam karşılığını alamaz. İşçi ise hayatını sürdürmek zorunda olduğu için kapitalistin bu sömürüsüne katlanmak zorunda kalır. Marksist sınıf anlayışında ‘hâkim sınıf’ kavramı vardır. Kapitalist toplumda hâkim sınıf, üretim araçları mülkiyetini elinde bulunduran, burjuvadır. Burjuvazi ekonomik iktidarı elinde bulundurur. Aynı zamanda siyasal ve politik egemenlik de onlardadır.

Marks için önemli bir başka kavram sermayedir. Kapitalist, elindeki sermayeyi artırmak ister. Bunun nedeni, rekabet ortamında ayakta kalabilme isteğidir.  Bunun için de işçiyi en düşük ücretle çalıştırır ve karşılığında karını mümkün olduğunca artırıp sermayesine ekler.

admin Yazar

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir