Kıdem Tazminatı ve İhbar Tazminatı Nedir?

Kıdem Tazminatı

Kendi isteği dışında işten ayrılanlara yasayla belirlenmiş tutarı aşmayacak şekilde brüt olarak ödenir.Giydirilmiş günlük ücretin (giydirilmiş ücretin belirlenmesinde şu ödemler dikkate alınabilir: temel ücret, ikramiye, prim, aile yardımı, çocuk yardımı, yakacak yardımı, bayram harçlığı, erzak yardımı, ayakkabı parası elbise parası, yoğurt parası, vb süreklilik arzeden ödemeler) belirlenmiş gün sayısı ile çarpılması sonucu bulunan tutar çalışma yılı sayısı ile çarpılır.Her tam yıl için 30 günlük ücret ödenir.Yıldan artan süreler kısmi olarak ilave edilir.Ancak belirli yılı aşan sürelerin tam yıla iblağı şeklinde uygulamalar vardır.Bu durumda verilen kısmi ücretin kıdem tazminatı sayılıp sayılmayacağı, dolayısıyla GV (gelir vergisi) kesilip kesilmeyeceği tartışma konusudur.Ancak ödenecek miktar en yüksek devlet memuru emekli ikramiyesini geçemez.GV (gelir vergisi), SSKP(Sosyal Sigortalar Kurumu Primi) ve İSK(İşsizlik Sigortası Kesintisi) kesilmez. DV(damga vergisi) kesilir.

İhbar Tazminatı

İş akdi şirket tarafından 13.Madde gereği fesih edilenlere giydirilmiş son brüt günlük ücretin belirlenmiş gün sayısı ile çarpılması sonucu bulunan tutar brüt olarak ödenir.GV, SSKP ve İSK kesilmez, DV kesilir.

admin Yazar

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir