Kişilik Testleri Nelerdir? Nasıl Yapılır?

Kişilik insanın yetenek ve karakter özellikleriyle ilişkilidir.Bir iş yerinde insanın kişiliğinin uyum sağlamak adına büyük etkisi olduğu kanıtlanmıştır.Yani bir insanı işe alırken aldığımız kişinin örgüte ve yapacağı işe uygun özellikleri barındırıp barındırmadığına bakılmalıdır.Bu da çeşitli kişilik testleri ile sağlanabilir.

Örneğin akıllı bireylerin heyecan kaynaklı uyum sorunu çektiği görülmektedir.Akıllı insanları elinde tutmak isteyen şirketlerde insan kaynakları ne kadar iyi çalışır ve şirket içi uyum ne kadar iyi sağlanırsa kalite ve verimlilik o oranda artar.

Kişilik testlerini şu şekilde sıralayabiliriz;

            1)Tecrübi Yöntem 

Bu yöntemde ortaya özel olarak konulmuş durumlara karşı bireyin verdiği tepkiler ölçülür.Bu yönteme birkaç örnek verebiliriz.Birinci örneğimizi şöyle verelim; örneğin siz, işe alınacak bir grup insanla bir odada tutulursunuz.Sonrasında herkese bir test kağıdı dağıtılır ve bunların yapılması istenir.Gözetmen olmaksızın oda terkedilir.Bu durumda gözlenen dürüstlük ve doğruluk değerleridir.

Bir başka örnek vermek gerekirse dikkat ve sakinlik isteyen bir iş yerine bir yönetici alınacaktır.Kendisine verilen bir anket dosyasını cevaplaması istenerek bir odada bırakılır.Sonra odaya ani gürültü veya titreşim verilir.Bu durumda kişinin heyecan durumu, düşünme ve karar verme melekelerine bakılır.Buna göre heyecan durumu ölçülerek işe alınıp alınmayacağı konusunda karar verilir.

        2) Değerleme Yöntemi

Bu yöntemde iş yerindeki insanların birbirlerini değerlemesi yani birbirini yorumlaması sonucu oluşan bilgiler ile kişilik testi oluşturulur.Bu yöntem işe alınacak insanlarda kullanılmaz.Çünkü birbiri ile tanışmış ve çalışmış insanların yorumlaması gerekir.Yani tanışılmamış birine karşı yapılamaz.

        3)Soru Dizini Hazırlama Yöntemi

Bu yöntem fazlasıyla kullanılan ve her alana göre uyumu sağlanan bir test tekniğidir.Kişinin kişilik özelliklerine yönelik sorular hazırlanır ve kişilerin bu sorulara evet veya hayır cevabını vermesi istenir.Bu test sayesinde kişinin birçok özelliği öğrenilmiş olunur.

         4) Rorschach Projektif Yöntemi

Bu yöntemde genellikle siyah mürekkep damlaları ile yapılmış anlamsız resimlerin deneklere gösterilerek onun için ne anlama geldiği hakkında sorular sorulur.Veriği cevaplara göre kişilik özellikleri hakkında bilgi edinmeye çalışılır.

Projektif yöntem bir başka şekilde de kullanılmaktadır.Sonu kesilmiş bir kısa filmi izleterek sonunun nasıl biteceği hakkında fikirler sorulur.Verdiği cevap neticesinde de kişiliği hakkında yorumlar yapılır.Projektif test genelde kişinin saklamak istediği ve bilinçaltında bulunan özelliklerinin elde edilmesinde kullanılır.

admin Yazar

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir