Kişilik Testleri ve Kullanım Amaçları

Bireye özgü özelliklere, manevi ve psikolojik yapısını oluşturan tüm davranış, düşünce ve hareketlerine kişilik denir. Bireyin kişilik özelliklerini değerlendirmek için, kişilik testlerine başvurulmaktadır. Bu testler kişinin kendisini daha yakından tanımasına da yardımcı olmaktadır. Kişilik testleri klinik amaçlarla yapıldığı gibi, kişinin yeteneklerinin öğrenilmesi amaçlı olarak da kullanılmaktadır. Aynı zamanda çocukların yeteneklerinin keşfedilmesini sağlamak bir anlamda küçük yaşta onları yönlendirmek için de kişilik testleri yapılmaktadır. Bu sayede ebeveynler çocuklarının yetenekleri hakkında bilgi sahibi olmaktadırlar. Böylece çocuklarını yeteneklerine göre kurslara yönlendirmektedirler.

Objektif kişilik testleri soruların belli bir puanlama hesabına göre ayarlanması ve yorumlama gerektiren testlerdir. En yaygın olanı MMPI (Minnesota Çok Yönlü Kişilik Envanteri) . Deneklere sorular yöneltilir ve evet , hayır, bilmiyorum gibi cevapların verilmesi istenir.

Projektif kişilik testleri ise belli materyaller sayesinde deneğin yorum yapması izlenir. En yaygın olanı Rorschach testleridir. Mürekkep lekeleri şeklinde şekillerin yorumlanması istenir. Denek lekelerde neler gördüğünü ya da nasıl bir eki bıraktığını anlatır. Buna mürekkep testi denir.

TAT testinde (Tematik Algı Testi) , elle çizilmiş resimlerden öykü anlatılması istenir. Resimler öykülerin bir parasıdır. Bu test gruplar halinde de yapılmaktadır.

Cümle tamamlama testinde bir kelime verilip denkten tek cümle ile o kelimenin tamamlanması istenir. Bu test sayesinde çok çabuk sonuca ulaşılmaktadır. Zaman bakımından ekonomiktir.

kişilik testleriKişilik testleri, şirketlerin personel alımı esnasında da oldukça katkı sağlamaktadırlar. Bu sayede personel seçimleri kolaylaşmaktadır. Davranış bilimleri enstitüleri tarafından uygulanan on altı faktör kişilik testleri ve beş faktör kişilik testleri, şirketlerin işe personel alımı sürecinde de uygulanmaktadır. Soru sayısının az olması sebebiyle şirketler tarafından daha çok beş faktör kişilik testi yapılmaktadır. Bu test kişiliğin beş boyutunu ele alır. Bu boyutlar içe dönüklülük, deneyime açıklık, duygusal denge, uyumluluk gibi boyutlardır. Bu boyutlar kişi hakkında bilgi verir. Bir işe alım metodu olarak sadece kişilik testlerinin uygulanmasının çeşitli sakıncaları vardır. Önerilen ve yurtdışında da sıklıkla kullanılan sistem bu kişilik testleri yöntemlerinin de içinde bulunduğu bir mülakat sürecidir.

Kişilik testleri hakkında genel bilgiler sunmaya çalıştık. Umarız sizler için yararlı olmuştur.

admin Yazar

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir