Köy Sosyolojisi Nedir ?

Köy dilimize Farsçadan girmiş bir kelimedir. Telaffuzu kuydur. Farsçada da aynı anlamda kullanılmaktadır. Bu yazının devamında köy sosyolojisi hakkında bilgiler vereceğiz.

Köy, kır yerleşmelerine verilen  addır. Köy dediğimiz zaman anlaşılan, yönetim durumu, sosyal yada ekonomik özellikleri yada nüfus yoğunluğu yönünden şehirden ayırt edilen genellikle tarım alanında çalışma gibi işlevi olan ve konutlarıyla benzer yapıları da bu hayat tarzını yansıtan yerleşme biçimidir. Köy, şehirden farklı bir yapılanmayı ifade eder. Farklı bir sosyal yapıya sahiptir. Nüfus yoğunluğu, üretim biçimi, konut tipleri sosyologlar tarafından kolayca ayırt edilir. Ancak sosyologlar köye sadece bu bakımdan değil, asıl bir sosyal yapı, sosyal grup olarak bakarlar. Bu bakımdan köy sosyal grubundaki ilişkiler, bu ilişkilerin nitelikleri, organizasyonu ve içinde bulundukları sosyal yapının hem şimdi, hem de önceden gelen etkilerine bakarlar. İlişkileri birincil ilişkilerdir. Yüz yüzedir, doğrudandır. Herkes birbirini tanır. Bu ilişkiler gelenekler, değerler ve yaptırımı son derece sert olan normlarla belirlenmiştir. Sosyal dayanışma hayli yüksektir. Bunda önemli olan etken sosyal farklılaşma ve uzmanlaşmanın son derece yalın olmasındadır. O halde bir köy sosyal grubu, bir şehir yapılanmasına göre karmaşık değildir, homojendir. Bir bütünsellik gösterir. Buna ek olarak köyde sosyal kontrol çok yüksektir. Sosyal baskı da çok fazladır.

köy sosyolojisi

Köy sosyolojisi hakkında en yalın tanım Rogers tarafından yapılmıştır. Ona göre köy sosyolojisi grup içinde köy halkının bilimsel olarak araştırılmasıdır. Köy sosyolojisinin bir amacı da köy ve köy hayatını anlamaktır. Bu nedenle köy sosyologları sosyolojinin genel bilgi ve birikiminden yararlanırlar. Köy sosyologları da köyü çeşitli açılardan inceleyen, tarih, coğrafya, antropoloji, halk bilimi gibi çeşitli alanların ortaya çıkardığı bilgilerden de yararlanırlar.

Sosyolojinin özel bir dalı olarak köy sosyolojisi, daha önceden de dikkati çekmiş olmakla birlikte en çok İkinci Dünya Savaşından sonra özellikle de Amerika Birleşik Devletleri’nde, çok önemli ilerlemeler kaydetmiştir. Köy sosyolojisinin Amerika’da sosyologların ilgisini çekmesinin nedeni Amerika Birleşik Devletlerinin değişik uluslardan oluşan bir yapıya sahip olması ve bu çok geniş alanların kırsal problemlerinin çokluğu, yoğunluğu ve ülke gündemindeki yeri ile öneminden kaynaklanmaktadır.

admin Yazar

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir