Kurumsal Sanat Görüşü

Sanat felsefesinin bir konusudur. Sanata felsefi açıdan yaklaşılarak sanat felsefesi alanının ortaya çıkması sağlanmıştır. Sanat felsefesinin temel sorusu ise sanatın ne olduğudur. Filozoflar yıllardır bu konuyu araştırmışlardır. Ve faklı düşünceler farklı sanat kuramların oluşmasına neden olmuştur.

Kurumsal sanat kuramı sanatın tanımlanabileceğini ileri sürerler. Bu sebeple Neo- Wittgenstein’cı görüşü reddederler. Kurumsal sanat kuramının temelleri Arthur Donte trafından 1964 yılında atılmıştır. Arthur Donte 1964 yılında ‘Sanat Dünyası’ adlı makalesiyle bu kuramın oluşmasına katkı sağlamıştır. Arthur Donte bu makalesinde Andy Warhol’un Brillo Kutuları adlı eserinden yola çıkarak yazmıştır. Brillo Kutuları adlı eserde, sanat eseri olarak kabul edilemez olan gerçek Brillo kutularından görünürde ayırt edilemez olması anlatılmaktadır. İşte burada farkı sanat dünyası belirleyecektir. Bir şeyin sanat eseri olarak kabul edilebilmesi için gözle görünür olmalıdır. Bunun yanında belli bir kurum tarafından da beğenilmesi şartı bulunmaktadır.

Kurumsal sanat görüşü, sanat eserini içinde bulunduğu kültüre bağlı olarak tanımlamaya çalışan bir kuramdır. Kurumsal sanat görüşü ortaya çıktığında tarihler 1973 yılını gösteriyordu.

George Dickie
George Dickie

Kurumsal sanat görüşü ilk olarak George Dickie tarafından 1973 tarihinde ortaya çıkmıştır. George Dickie, Arthur Danto’nun sanat dünyasından etkilenerek kurumsal sanat kuramını oluşturmuştur. Dickie göre sanat eseri bilinçli bir şekilde insan elinden yada insan fikrinden meydana gelmektedir. Sanat eseri, belli bir kurum adına hareket eden kişiler tarafından (mesela sanat dünyası tarafından ) sanat eserinin bazı kısımları hakkında fikir birliği sağlanmış olunmalıdır. Ortak bir beğeni söz konusu olunması gerekir. Dickie göre sanata sanat eseri kazandıranlar yayıncılar, yapımcılar, galeri sahipleridir. Yan bir kurumdur. Bir müzede, sergide gösterilen eser sanat eseri olarak adlandırılabilir.

George Dickie 1974 tarihinde ‘Sanat ve Estetik’ adlı kitabını yayımlamıştır. Ve bu kitabını sosyal bir kurumu temsil eden kişiler tarafından beğenilmeye aday bir yapıt olarak sunmuştur. Sanat eseri, George Dickie göre sanat dünyasına sunulan özgün bir yapıttır. Sanatçı sanat eseri yapımına bilinçli olarak katkıda bulunur. Sanatçı sanat eseri hazırlarken bu durumun farkındadır. Sanat dünyası, tüm sanat dünyası  sistemlerinin bir bütünü olarak kabul edilmektedir.

admin Yazar

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir