Medyatik Hafıza Nedir?

Medyatik hafıza; sosyal gerçekliğin medya ile sembollere indirgenmiş ve kodlamalarını buna göre yapan sembolik değer taşıyan bir hatırlatma biçimi olmaktadır.

Toplum medya söylemi ile belirlenmekte, gelişmiş düzeyi medyalar ile ölçümlenmekte, politika medyalara bağlı olarak gelişim göstermektedir. Medyalar, toplumsal hiyerarşinin en üstünde yer almaya başlamıştır.

Medyalar; şiddeti, anlaşmazlıkları, kavgaları ön plana çıkarmakta, bu yüzden de savaşlara ilişkin haberler çok uzunca süreler gündemden düşmemektedir. Sürenin uzunluğu aynı zamanda olayları sıradan ve normal hale de getirmektedir.

Medya iletişimi dolaylı bir iletişimdir. Mesajlar kitleye alıcılar tarafından ulaştırılmaktadır. Medya iletişimi yüz yüze iletişimde olduğu gibi, 5 duyu içerisinde de en fazla göze hitap etmektedir.

Medyaya özgü dil ve anlam üretimi ortaya çıkan popüler söylemi popülist yaklaşım ile beslenmektedir. Mesela, Tansu Çiller’in “Analar, bacılar” şeklindeki hitabı popülist bir yaklaşım biçimi olmaktadır.

Medyalar ile hayatımızın post modernleşmesine geçiş hakkı vermekteyiz. Adam öldürmeler, söylentiler, dedikodular, defileler, güzellik yarışmaları v.b. olaylar ile gündemimizi işgal etmesine izin vermekteyiz. Sosyal hayatımız boyunca öğrendiğimiz kuralların yıkılışına ses çıkarmamaktayız. Konuşmak yerine kavga edip, şiddetimizi ekranlara ve gazetelere yansıtmaktayız. Medya bizleri bu şekilde post modernleştirdi.

Bir içecek reklamında yada buna benzer reklamlarda gençlik coşkusu, cezbeden gençlik unsuları kullanılmaktadır. Artık bireysel mahrumiyetler ortadan kalktı, dövülen, tartaklanan, tecavüze uğrayan, yaralanan insanlar gözler önüne getirilip, şiddet adeta sıradan bir hal aldı.

medyatik hafıza

Can çekişen bir insanın ölüme yakın her saniyesini göstermeyi başarı saymış bir habercilik anlayışını yaşıyoruz. Artık her şey sıradan geliyor ve her şeye normalmişçesine alışıyoruz.

admin Yazar

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir