Mekan Algısı

Çağımız hızlı değişimlerin yaşandığı bir dönem olarak tanımlanmaktadır. Bilgisayar teknolojisi ve buna bağlı olarak bilgi ve iletişim, özellikle internet alanında, büyük değişiklikler olmuştur. Artık dünyanın herhangi bir yerindeki bir kişinin ulaşabileceği bilgiler bütünü olan global bir dünya üzerinde yaşıyoruz.

Yaşadığımız evreni anlayabilmemiz için öncelikle çevremizde neler olduğunun farkında olmak gerekmektedir. Bu da mekan algısı konusunu gündeme getiriyor. Farkında olabilmek için duyarlı ve ilgili olmak gerekmektedir. Farkındalığımız ise algılarımızla oluşacaktır. Çünkü algı duyularmız yardımı ile bilgi ve tecrübelerimizin yorumlanma süreci olarak tanımlama yapmaktayız. Tanımından da anlaşılacağı üzere bilgi ve tecrübeler sayesinde etrafımızda neler olduğunun neler yaşandığının farkında olabilmekteyiz. Bu yüzden algıyı etkileyen üç temel unsur bulunmaktadır. Algılayan, algılanan ve içinde bulunulan durumdur.

mekan algısı

Algının bir çeşidi olarak inceleyeceğimiz mekan algısı kavramına değineceğiz. Mekan algısı insan için çok önemlidir, insan nerede olduğunu bilmek ister. Bir mekanın tanımlanması da yeterli değildir. Mekanın diğer mekanlarla ilişkisinin anlaşılması tüm çevrenin anlaşılmasını sağlamaya yardımcı olacaktır. Böylelikle agılamada bulunan kişi  yönlenebilir ve hareket edebilir. Bütün çevreyi deneyimleri ve bulunduğu çevre ile etkileşime girerek onu değiştirir ve şekillendirir. Bu da insan için mekanın ne anlama geldiğini anlamamızı sağlar. Mekan algısı temel olarak kişinin mekan içerisinde veya çevresinde kısa veya uzun süreli deneyim kazanmasını ve bu doğrultuda ilerleyen zamanlarda mekanın hatırlanmasını sağlayacaktır. Elde edindiği bu deneyim hareket kavramına bağlı olarak değişim ve farklılık gösterecektir.  Kişi hangi ölçekte olursa olsun mekanları kendince algılayabilmesi ve hatırlayabilmesi için birtakım bileşenlere ihtiyaç duyacaktır. Mekan algısı kavramını beş bileşenle özdeşleştirmek mümkün olacaktır. Bunlar; yol, yüzey. bölge, düğüm noktası ve işaret şeklinde sıralanmaktadır. Mekan algısı konusunu oluşturan bileşenleri incelediğimizde kişinin mekan içersinde dolaşımına, yönelmesine, mekanlar arasında bağlantı kurmasına ve bu bakış açısı ile kendi sınırını tanımlayabilmesine bağlı olacağı görülmektedir. Mekansal algı kendi içerisinde de bölümlere ayrılmaktadır. Görsel algılama, boyutsal algılama, işitsel algılama, kokusal algılama ve dokunsal algılama şeklinde sıralayabiliriz.

Tüm bu bilgiler ışığında mekan algısı, birey algılarını kendi değerlendirme süzgecinden geçirerek birtakım yargılara erişerek mekanı algılar.

admin Yazar

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir