Mesajcı RNA’nın Görevi Nedir ?

Öncelikle mesajcı RNA nedir sorusunun cevabını verelim. Mesajcı RNA ya da diğer bir ismiyle mRNA, önemli bir şifre taşıyıcıdır. İhtiyaç dahilinde sentezlenmesi beklenen proteinin kimyasal şifresini taşıyarak önemli bir görevi üstlenirler. Her protein kendine özgü bir amino asit dizilişine sahiptir ve bu dizilişe karşılık bir kimyasal şifre bulunmaktadır. Bu kimyasal şifreyi de mRNA taşır.

Transkripsiyon yöntemiyle sentezlenir ve proteinlerin sentezlendiği yere yani ribozomlara, proteinlerin kodlayıcı olarak bilinen önemli bilgiyi taşırlar.

mesajcı rna

Kodun çeviriminden sonra RNA’nın taşımış olduğu şifreye karşılık bir amino asit polimeri meydana gelir. Şifrede yer alan her 3 bazın karşılığı bir amino asittir. Şifre 3’lü 3’lü okunarak amino asit üretilir. Her üçlüye “kodon” denmektedir. En sonda yer alan ve protein sentezinin durmasını sağlayan kodona ise bitiş kodonu denmektedir. Bu işlem esnasında tRNA yani taşıyıcı RNA ise her üçlünün yani kodonun tanınmasına yardımcı olur. Yani her kodonun karşılığı olan amino asiti alır ve kodonun karşısına getirir.

Bu görevler vücudumuzun temel taşı olan proteinin hayati oluşumu için gerekli görevlerdir. Vücudumuz o kadar ince ayrıntılar ve görev dağılımları ile dizayn edilmiştir ki işlemlerin bir tanesi aksasa tüm sistem bozulur. Bu sayede her varlık kendi içerisinde mucizeler ve mükemmellikler barındırmaktadır.

admin Yazar

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir