Neo-Wittgenstein’cı Görüş

Morris Weitz, 1956 yıında Ludwing Wittgenstein’ın görüşlerinden yola çıkarak Neo-Wittgenstein’cı görüş ortaya çıkmıştır.

Morris Weitz, 1916-1981 yılları arasında yaşamıştır. Amerikalı bir filozoftur. Sanat felsefesi ve estetik analitik alanlarında uzmanlaşmıştır. Bu konular hakkında araştırmalar yapmıştır. En ünlü yayını 1956 yılında yayınladığı ‘estetik teorisinin rolü’ adlı makalesi olmuştur. Fry ve Bell, Tolstoy, Collingwood, Croce gibi kuramcılar Morris Weitz’e göre yaptıkları tanımlarda kendi kişisel görüşlerine yer vermişlerdir. Bu sebepten dolayı kendilerini anlatmaktan öteye gidememişlerdir.

Neo-Wittgenstein’cı görüşe göre sanat açık bir kavramdır ve tanımlanması mümkün değildir. Fakat bu felsefi açıdan bir sorun oluşturmamaktadır.

sanat

Aynı Ludwing Wittgenstein’in dil oyunları teorisi gibi dili tanımlamak mümkün değildir. Dil bir satranç oyununa benzer. Dilde tek bir kelime bir işe yaramaz. Mutlaka başka sözcüklerle oluşan kelime dizisine ihtiyaç vardır. Doğduktan itibaren bize öğretilen nesnelerin adlarını çevremizdekileri dinleyerek öğreniriz. Bu sayede isimleri adlandırırız. Fakat bunlar dili tanımlama konusunda yetersiz bilgilerdir. Burada sonradan öğrenilen bir durumdan bahsedilmiş olunur. Oyun kelimesinden yola çıkarak aile benzerlikleri kavramını ortaya çıkarmıştır. Bir aile içerisindeki insanların gözleri, burun yapıları, saçları, yüzlerindeki işaretler benzerlikler gösterebilmektedir. İşte Morris Weitz’e göre aile benzerliği kavramından yola çıkarak neyin sanat olacağı ya da neyin sanat olamayacağı konusunda hükümler getirmek mümkün olmaktadır. Bu düşünceler yola çıkarak Neo-Wittgenstein’cı görüşü ortaya atarak savunmuştur. Çünkü Morris Weita’a göre ailelerin aralarındaki benzerliklerden yola çıkarak sanat konusunda bir fikre sahip olabilmek mümkün gözükmektedir.

Neo-Wittgenstein’cı görüşe göre sanat tanımlanamaz. Sanat tanımlanamaz ama sanat hakkında bilgi sahibi olunabilinir. Neyin sanat eseri taşıdığı konusunda bilgi sahibi olabiliriz. Morris Weitz şeylerin özünü bulmaya karşı gösterdiği dirençten yola çıkarak Neo-Wittgenstein’cı görüşü ortaya çıkarmıştır. Ludwing Witgenstein’dan etkilenen bu filozof kendi düşünceleri ile de onun görüşlerini harmanlayarak böyle ilginç bir görüşün ortaya çıkmasına katkı sağlamış bulunmaktadır. Elbette ki bu görüşe karşı çıkan filozoflarda olacaktır. Böylece doğru bilgiye ulaşma yolunda araştırmalar yapılacak, tartışmalar ortaya çıkacak ve sanat hakkında yeni görüşlerin ortaya çıkması devam edecektir.

admin Yazar

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir