Olasılık Kavramı Nedir?

Olasılık günümüzün en önemli kavramlarından birisidir.Dünyamız teknoloji ve haberleşmenin gelişmesiyle büyük bir belirsizlik içine girmiştir.Bütün her alanda verilen kararların önemi son derece artmış ve verilecek en ufak yanlış bir karar, kimi fabrikaları yok eder; kimi projeleri sonlandırır; kimi hükümetleri de yerlerinden eder.Olasılığı düşünmeden karar vermek imkansız hale gelmiş ve tüm karar mekanizmaları fazlasıyla bu kavramdan yararlanmaya başlamıştır.

Olasılıklar bütün dallarda kullanılır ve kullanım alanı genişleyerek devam edecektir.Herkes hayatında günlük yaşantısında verdiği küçük kararlarda dahi olasılığı kullanmaktadır.Olasılık verdiğimiz ya da vermediğimiz kararlar sonucunda karşılaşacağımız maksimum olası olayları önceden tahmin etmemizi ve görmemizi sağlar.

Olasılık kavramı çeşitli yaklaşımlar yardımıyla açıklanmaya çalışılmıştır.Bu yaklaşımları şu şekilde sıralayabiliriz;

  • Subjektif Görüş

Ortada görüşülen bir düşüncenin veya olayın olma olasılığı kişiden kişiye göre değişir.Yani Türkiye’de 2023 yılında ekonomi hangi seviyelerde olacak? sorusuna bir ekonomist farklı görüş bildirirken bir siyasetçi farklı görüş bildirir.Bunlar kişilerin bireysel inançları doğrultusunda verdiği kararlardır.

  • Klasik Görüş

Bu görüşün ortaya koyduğu düşünce ise olasılığın kişiden kişiye değişim olmayacağı ve teorik olgulara dayanan bir yapı olduğudur.Yani gözlem ve deneye dayanmamaktadır.Gözlem ve deney yapmadan da karar verilebilir.Örnek vermek gerekirse; bir madeni paranın atılması sonucunda yazı ve turadan başka gelecek bir olasılık yoktur.Bunu öğrenmek için parayı atmamıza gerek yoktur.

  • Ampirik (Deneysel) Görüş

Bu görüş elimizde olan bilgiler doğrultusunda yapılan gözlem ve deneyler sonucunda oluşmuş verilere olasılık denir.Yani Karadeniz bölgesinden balık sevmeyen bir bayan seçme olasılığımıza cevap vermek için elimizde tam bir bilgi ve bunlar doğrultusunda yapılmış gözlem ve deneylere ihtiyaç vardır.Karadenizdeki toplam kadın sayısı ve bunların içindeki balık sevmeyenlerin verileri ile şu formül uygulanır:  Balık Sevmeyen Kadın Sayısı / Toplam Kadın Sayısı

 

admin Yazar

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir