Örnekleme Nedir?

İstatistik gözlem sonuçları birçok konuda olduğu gibi günümüz ekonomilerinin  de temelini oluşturmaktadır.Ekonomik önlemlerin doğruluğunun araştırılması ve bu önlemlerin geliştirilmesini, yerinde kararların verilebilmesini gözlem sonuçları sağlamaktadır.

Hakkında bilgi toplamak için istatistik kütlesinin tamamının gözlemlenmesi söz konusu olabileceği  gibi, kütleden seçilen belirli sayıdaki birimler incelenebilir.Bu gözlem sistemine örnekleme adı verilir.

Zaman ve ekonomik kısıtlayıcıların varlığı; analiz için verilerin sadece bir kısmının incelenmesini, bunlara dayanarak ta kütlenin tamamı için bir sonucun çıkartılmasını zorunlu kılmaktadır.

Örnek büyüklüğünün belirlenmesinde, örneğe girecek birimlerin seçiminde ve örnek sonuçlarına dayanılarak ana kütle hakkında tahmin yapmada araştırıcının doğrudan doğruya karar vermesi halinde, olasılıklı olmayan örnekleme söz konusudur.Bu durumda yapılan tahminlerin güvenilirliğinin objektif bir şekilde ölçülmesi mümkün değildir.

Gerek örnek büyüklüğünün belirlenmesinde, gerekse örneğe girecek birimlerin seçiminde ve örnek sonuçlarının analizinde belirli istatistik tekniklerinin uygulanışı olasılıklı örneklemenin temelini oluşturmaktadır.Olasılıklı örneklemenin niteliği ve uygulamada başvurulan çeşitli örnekleme yöntemleri vardır.

Olasılıklı örneklemenin uygulanmasında güdülen temel amaç örneğe dayanılarak elde edilen sonucun objektif olmasını sağlamak, yapılan tahminlerin isabet derecesini ölçmektir.Ancak örnek sonuçlarının yorumlanmasında matematik teorisinden faydalanılabilmesi, örneklerin olasılık esasına göre seçilmesiyle mümkündür.Bunun için ana kütledeki birimlerin herbirinin örneğe girmesi için eşit sonsuz olasılığa sahip olması gerekir.

 

admin Yazar

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir