Paganizm Nedir ?

Paganizm kelimesini basit bir şekilde açıklamak gerekirse, orjinine bakıldığında doğa dinlerinin sahip olduğu bir kültür ile yoğrulmuş bir inanç biçimi olarak tanımlayabiliriz.

Paganizm, paganlar arasında yaşanılan dini görüş ayrılıkları sonucunda bazı çeşitlere ayrılmıştır. Bu çeşitlenme dini inanç boyutundadır.

Isaac Bonewits’in yaptığı Pagan veya Paganizm sınıflandırması şu şekildedir;

  • paganizmPaleo-Paganizm: “Neopaganizm” terimine zıt bir yaklaşım ile karşımıza çıkan bir terimdir. Genel olarak kültürlerin paganizm üzerinde bir değişiklik oluşturmadığı ve saf kaldığı bir paganizm sınıfıdır. Paleo-Paganizm saf ve temiz kalmış olup Neopaganizm gibi kültürlerden etkilenmemiştir.
  • Mezo-Paganizm: Dini yaşamlarında bağımsız bir şekilde kalmış sınıftır. Aslına bakarsanız monoteist ve dualist inançlardan etkilenmiş ve kültürlerine bir şeyler katmış olsa da uygulamalarda din bağımsız bir şekilde kalmıştır. Örnek vermek gerekirse; Amerikan yerlileri, Avustralya aborijinleri, Farmasonluk, Teosofi ve Sihizm vb. verilebilir.
  • Neopaganizm: Paleo-paganizm gibi olmayıp modern yaşamın insanları aracılığı ile birçok etmenin bir araya getirilerek tüm inançların yeniden ortaya çıkarılması için yapılmış çalışmalar sonucu ortaya çıkan sınıftır. Örnek olarak Slavianstvo, Neo-Druidizm ve Vika(Wicca) verilebilir.

admin Yazar

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir