Performans Değerlendirmedeki Sorunlar ve Çözüm Yolları

Yöneticiden Kaynaklanan Sorunlar

 • Çalışana beklentilerini – hedefler, standartlar, öncelikler – açıkça ifade edememesi
 • Standartların çalışanlara iletilmemiş olması
 • İş yükünün kötü planlanması
 • Çalışana, bilgi ve kaynakların yeterli verilmemesi
 • Önceliklerin iletilmemesi veya çalışana verilen işleri ve belirttiği öncelikleri rastgele bir şekilde değiştirilmesi
 • Gerekli eğitim ve yöneltilmenin yapılmaması
 • Mantıksız beklentiler oluşturulması (ulaşılamayacak hedefler)
 • Olumlu motivasyon ve liderliğin bulunmaması
 • Gerekli önemin verilmemiş olması

Değerlendirilenden Kaynaklanan Sorunlar

 • Bilgi yetersizliği
 • Beceri yetersizliği
 • İşlerin ve hedeflerin iyi anlaşılamaması
 • Sisteme olan güvensizlik
 • Çaba ve uygulama eksikliği
 • Politikalara ve/veya prosedürlere uyulmaması
 • Öncelikleri doğru olarak algılayamama
 • Bireysel hedeflerle işletme hedeflerinin çatışması
 • Bireyler arası ilişkiler konusunda olgunlaşmama
 • Olumsuz ve işbirliğinden uzak bir tutum içinde olma
 • Ekipteki rolünden memnun olmama
 • Motive olmama
 • Kendine güvensizlik
 • Kişisel sorunlar
 • Temelde yeteneksiz olma
 • Sorumluluktan kaçma
 • Fiziksel, Tıbbi veya psikolojik sorunlar (Fed Training,1998)

Yöntemden Kaynaklanan Sorunlar

 • Performans Değerledirmenin amaç ve yararlarının yeterince anlatılamamış olması
 • Uygun yöntemin seçilmemiş olması
 • Gelişim Planlama, Kariyer Planlama, Ücretlendirme ve Ödüllendirme Sistemleriyle gerekli bağlantıların kurulmamış olması
 • Uygulamanın pratik olmaması

Performans Sorunları Nasıl Giderilir?

 • İşbaşı eğitim
 • İş dışı eğitim
 • Danışmanlık
 • Soruları düzeltmeye yönelik hedefler konulması
 • Mümkünse çalışana yeni iş/projeler verilmesi
 • Rotasyon
 • Sorumluluk artırma
 • Geçici transferler
 • Yepyeni iş verme
 • Çalışanı ekip çalışmasına dahil etme
 • Daha üst düzeyde bir uzmanın görüşünün alınması (Fed Training,1998)

 

admin Yazar

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir