Senkron Ardışıl Devre Sentezi

Ardışıl devrelerin sentezi, değişik tipte senkron sayıcı tasarımları, dizi yakalayıcılar konuları bu konunun altında bulunmaktadır.

Ardışıl devrenin tasarımı sentez işleminin konusudur. Tasarım işlemi için aşağıdaki işlem adımları takip edilir.

(a) Devrenin davranışı sözle tanımlanır. Bu tanımlamaya uygun olarak durum diyagramı çıkartılır. Bu işlem için zaman diyagramı veya diğer bilgilerden faydalanılabilir.

(b) Durum diyagramından faydalanılarak, mümkünse durumlar azaltılır.

(c) Kullanılacak FF sayısı ve tipi belirlenir.

(d) Durum diyagramında kullanılmayan durumlar da göz önüne alınarak uygulama tablosu çıkartılır.

(e) Uygulama tablosundan FF uyarma tablosu ve çıkış tablosu çıkartılır. Bu tablolarda kullanılan değişkenler devrenin bağımlı ve bağımsız büyüklükleridir.

(f) Uyarma ve çıkış tablolarından lojik fonksiyon elde edilir.

(g) Lojik fonksiyonlara uygun olarak devre çizilir.

Kullanılmayan durumlar için bir istek belirtilmemişse bu durumlar tasarım sırasında göz önüne alınmazlar. Bazı devrelerde çıkış olmayabilir, sadece giriş olabilir.

Konu ile ilgili örnekler;

admin Yazar

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir